Skip to main content

Gemeente Leiden geeft evenementenbestemming aan Energiepark.

Meer informatie

Evenementenbeleid 2013-2018 – gelegenheid woord te richten t

Evenementenbeleid 2013-2018 – gelegenheid woord te richten tot Raadscommissie

In de afgelopen maanden is inspraak gegeven op het evenementenbeleid van de gemeente Leiden. Mede op basis van alle input uit de stad heeft het College van Burgemeester en Wethouders op 10 juli 2012 het Evenementenbeleid 2013-2018 vastgesteld. U vindt het evenementenbeleid, de Nota van Beantwoording van inspraakreacties en overige bijlagen op de gemeentesite  www.leiden.nl/evenementenbeleid.  Vervolg […]

Inspraak voor Nota ‘Publieksparticipatie in Leiden’ en Parti

Inspraak voor Nota ‘Publieksparticipatie in Leiden’ en Participatie- en inspraakverordening 2012

Op 26 juni 2012 heeft het College van Burgemeester en Wethouders de concept Nota publieksparticipatie in Leiden en de concept Participatie- en inspraakverordening 2012 voor inspraak vastgesteld. Deze documenten zijn de uitwerking van een opdracht van de Gemeenteraad aan het College om te komen tot beleid op het gebied van publieksparticipatie. Het doel van het […]

Groen Dichterbij: meer samenhang in de buurt

Groen Dichterbij: meer samenhang in de buurt

Binnen het nieuwe programma Groen Dichterbij krijgen buurtinitiatieven ondersteuning zodat meer buren hun leefomgeving gaan opknappen. Het doel van Groen Dichterbij is om in 3 jaar tijd minimaal 500 buurten groener te maken en daardoor de sociale samenhang in en leefbaarheid van die buurten te vergroten. Er worden twaalf projecten geselecteerd die elk een bron […]