Meteen naar de inhoud

Bestuur, waar gaan we voor?  

In april 2023 heeft het bestuur voor zichzelf geformuleerd waar het zich voor wil gaan inzetten. In de zomer van 2023 zal het bestuur deze voorgenomen inzet voorleggen aan bewoners van de wijk Noordvest-Molenbuurt met het verzoek prioriteiten te hechten aan de geformuleerde taken en zo gewenst nieuwe/andere aandachtvelden voor te stellen. 

Inzet van het bestuur 

 1. Een groene, duurzame wijk
  • Energiepark: naar een realisatie van de landschappelijke uitwerking van het ontwikkelplan voor het Energiepark e.o. (i.s.m. Participatieplatform en Vrienden van het Singelpark)
  • Langegracht: naar een realisatie van een prachtige, groene stadslaan met samenhangende bebouwing passend in een binnenstad
  • Lammermarkt: naar een realisatie van nieuwe inrichting van het groen (o.a. een verplaatsbaar bos met bomen in tobben)
  • Duurzame wijk: naar de uitvoering van collectieve en individuele activiteiten die de wijk als geheel duurzamer maken.   
 2. Een sociaal veilige wijk
  • Maatschappelijke opvang: naar een actieve, constructieve deelname in de BVOR
  • Sociaal convenant: naar een nieuw convenant ‘sociale veiligheid’
 3. Een goed onderhouden wijk
  • Inventarisatie van gevoelde zorgpunten in de openbare ruimte: naar de organisatie van een wijkschouw en afspraken maken met de gemeente om de gevoelde zorgpunten aan te pakken
  • Zorgpunten aanpakken: naar het erop toezien dat de gemeente en andere instanties zorgpunten, die voortkomen uit de wijkschouw, daadwerkelijk aanpakken.
 4. Een wijk van geïnformeerde en betrokken bewoners, ondernemers en studenten
  • Opbouw informatie/communicatie infrastructuur: naar de uitbouw van een e-mail adressenbestand van wijkbewoners en ondernemers 
  • Luisteren naar wijkbewoners, ondernemers en studenten: naar het regelmatig peilen van ‘de mening’ van de bewoners, ondernemers en studenten over onderwerpen die spelen in de wijk (d.m.v. enquêtes verspreid via flyers en e-mail)
  • Informeren en consulteren van wijkbewoners, ondernemers en studenten over ontwikkelingen in de wijk: naar de organisatie van (thematische) wijkbijeenkomsten, uitbrengen van een regelmatige e-mail nieuwsbrief en opbouw inhoudelijke relevante website.
  • Stimuleren van wijk initiatieven: faciliteren van bewoners initiatieven in en ten behoeve van de wijk. 
 5. Een zichtbare wijkvereniging
  • Actieve relatie met wijkbewoners: naar de opbouw van thematisch bewonerswerkgroepen
  • Ingangen creëren in het gemeentelijk apparaat: naar de uitbouw van constructieve werkrelaties met relevante ambtenaren
  • Actieve vertegenwoordiging van de wijk op gemeentelijk niveau: naar het (doen) deelnemen aan overleg met de gemeente over wijk- en relevante wijk-overstijgende thema’s
  • Informeren van de Leids politiek: naar de opbouw van contacten met Leidse politieke partijen
  • Deelname aan overleg van de wijkverenigingen van de binnenstad: naar een constructieve inbreng bij overleg over wijk-overstijgende issues (horeca, evenementen, bewoners auto-parkeren, studenten fiets-parkeren, verkamering, autoluwe binnenstad (incl. verkeerscirculatie), opvang vluchtelingen en statushouders, etc.)

Concept, april 2023