Meteen naar de inhoud

PPE stopt ermee – ons gesprek met wethouder van Delft

Op 28 februari 2024 ontvingen wij het bericht dat het Participatieplatform Energiepark (PPE) ermee was gestopt (zie persbericht). Samen met de wijkvereniging Groenoord-Zuid/Nieuw Leyden/Noorderkwartier-west vroegen wij daarop wethouder Yvonne van Delft om een onderhoud; om van haar te horen hoe het zo ver had kunnen komen maar, vooral ook hoe zij de nog uit te voeren participatieopdracht in de komende jaren wilde gaan uitvoeren. Dat gesprek vond op 20 maart plaats.

In dit gesprek hebben wij er bij de wethouder op aangedrongen om een korte externe evaluatie van de samenwerking tussen PPE, de gemeente en de Ontwikkel Combinatie Energiepark (OCE) te laten uitvoeren. Niet om zwarte pieten uit te kunnen gaan delen, maar om lessen te kunnen trekken van het stuklopen van dit unieke participatie experiment.

We hebben verder aanbevolen dat de tot nu toe drie opgezette participatiewerkgroepen (voor deelgebied E (Sleutels/PLNT), deelgebied J (Stadsbouwhuis) en deelgebied B+D (Energie- en Huigpark) zouden worden gecontinueerd. Immers, deze werkgroepen hebben volgens ons goed gefunctioneerd en zijn in hun opzet een goed voorbeeld gebleken van participatie aan het ‘begin van de besluitvorming’ bij stedelijke gebiedsontwikkeling.

Tot slot hebben wij aangedrongen om voor de overige deelgebieden (zoals het Ambachtsplein, het Makershuis, het gebouw van de voormalige Vuilverbranding, het Papegaaibolwerk, het Tweelinghuis en de geplande bruggen over de Maresingel) en gebiedsoverstijgende onderwerpen (zoals het nieuwe convenant sociale veiligheid en het Stadmaken) participatiewerkgroepen in te richten met eenzelfde opzet; en aangegeven dat hierbij voortvarendheid geboden is. Immers de gemeente staat in de komende twee tot vijf jaar nog een enorme participatieopdracht te wachten.

Het werk van al deze participatiewerkgroepen en hun voorstellen zullen op elkaar af te stemmen moeten worden. Wij hebben aangedrongen om daarvoor niet te kiezen voor weer een experimentele opzet van de participatie. Experimenten kunnen mislukken en daarvoor hebben we geen tijd meer. We hebben daarom geadviseerd om een klankbordgroep in te stellen, een bekend participatie instrument voor zowel de gemeente als bewoners en andere maatschappelijke groepen met een belang bij gebiedsontwikkeling in de stad. Maar wel een klankbordgroep die functioneert op basis van een jaaragenda’s en vergaderschema’s; waarvan de leden goed en volledig worden geïnformeerd en waarvan de notulen binnen twee weken na een bijeenkomst worden gepubliceerd op de website van de gemeente.

Onze aanbevelingen hebben wij, na de bijeenkomst, in een brief aan wethouder van Delft samengevat.

>>naar onze brief aan wethouder van Delft