Meteen naar de inhoud

Handige informatie

Telefoonnummers en websites

Servicepunt Woonomgeving: telefoon 14 071 of via website van de gemeente Leiden.
Voor melden van zwerfvuil, losse stoeptegels en ongedierte, en afspraak maken ophalen grof vuil.

Milieustraat afspraak maken: via website Milieustraat, Gemeente Leiden.

Melden woonoverlast buren: telefoon 14701 (overdag) en 0900-8844 (overdag en ’s nachts).

Servicepunt Bouwen en Wonen: telefoon 14 071.

Servicepunt Parkeren: telefoon 14 071.

Overlast horeca en evenementen: telefoon 071 516 70 15.

Overlast Schiphol: telefoon 020 601 55 55.

Graffiti-meldlijn: telefoon 071 532 28 78.

Lakhdar Ben Taieb.

BOA en wijkagent

Onze wijk-BOA centrum is Dion Kertsjens.
d.kerstjens@leiden.nl (email)

De wijk-BOA is belast met de handhaving in de openbare ruimte en ziet toe op de naleving van zowel gemeentelijke als landelijke regelgeving, gericht op het waarborgen van de leefbaarheid in de stad.

Onze wijkagent Leiden Midden is Lakhdar Ben Taieb.
Politiekantoor Leiden Midden, Langegracht 11 b, 2312 NV Leiden
0900-8844 (lokaal tarief)

U kunt op het bureau terecht voor onder andere een aangifte of algemene inlichtingen. Het beste is om vooraf te bellen naar 0900-8844 over wat de meest geschikte manier is om aangifte te doen. Kijk ook eens op de lijst van situaties die voor u van toepassing is en lees waar en op welke manier dit het beste kan aangifte kunt doen. 

Wrakfietsen

Wrakfietsen melden via de gemeentelijke website

Wrakfiets aanmelden, fotootje erbij en de Gemeente komt de fiets direct ophalen. Een wrakfiets is een fiets die in zo’n slechte staat is, dat er echt niet meer op gefietst kan worden. Concreet betekent het dat deze fietsen minimaal twee technische gebreken hebben (lekke band, geen zadel, losse spaken, verbogen wiel etc.) en er ook verwaarloosd uitzien. 

Startsubsidie aanvragen voor wijkinitiatief

Met een groep wijkbewoners, bijvoorbeeld bij u in de straat een project starten waar de hele buurt van opfleurt, maar het komt niet van de grond omdat het je ontbreekt aan wat geld voor bijvoorbeeld publiciteit of een goed advies. Dan is er Fonds 1818 dat misschien een eenmalige bijdrage wil geven.

Fonds 1818 stelt misschien een bijdrage ter beschikking. Via quickscan kunt u checken of uw project in aanmerking komt. Belangrijk is dat het gaat om een doel van algemeen belang, dat er minstens drie personen (of een stichting of vereniging) meedoen en dat het project niet al is begonnen. Een aanvraag voor financiële steun van maximaal € 1500 moet wel goed onderbouwd zijn. De website van Fonds 1818 bulkt van de goede adviezen.