Meteen naar de inhoud

Locaties

Evenementenlocaties

In de Evenementennota 2020 worden in onze wijk drie evenementenlocaties aangegewezen:is het Energiepark, de Lammermarkt/Molen de Valk, en de Oude Singel/Volmolengracht. Voor ieder van deze locaties is bepaald hoeveel evenementen er elk jaar maximaal georganiseerd mogen worden, zoals concerten, festivals, sportmanifestaties,bijeenkomsten, voorstellingen, tentoonstellingen, shows, thematische markten, kermissen, popconcerten, etc. 

Locatie Energiepark

De evenementenlocatie Energiepark bestaat uit drie deellocaties, te weten het Energieplein, het Ambachtsplein en het Huigpark. 

Voor deze drie deellocaties tezamen is bepaald dat

  • Evenementen in de categorie 2B en 3 zijn niet toegestaan
  • Evenementen in de categorie 1 zijn maximaal 12 keer per jaar toegestaan
  • Evenementen in de categorie 2A zijn maximaal 6 keer per jaar toegestaan.

Van de 2A evenementen is verder bepaald dat maximaal 3  mogen plaatsvinden in de ochtend; maximaal 6 in de middag en maximaal 4 in de avond.

Verder is bepaald dat de duur van een evenement niet langer mag zijn dan 10 uur (exclusief tijd voor opbouw enafbreken) met dien verstande dat:

  • een evenement in de categorie 1 tussen 9:00 uur en 20:00 uur plaatsvindt met uitzondering van toneelvoorstellingen die tussen 9:00 uur en 23:00 uur mogen plaatsvinden;
  •  een evenement in de categorie 2A tussen 9:00 uur en 23:00 uur plaatsvindt;
  • een evenement op zondag niet eerder dan 13:00 uur geluid mag produceren;
  • niet gelijktijdig meerdere evenementen mogen plaats vinden op de drie deellocaties.

Tot slot is bepaald dat voor het gelijktijdig aanwezige aantal bezoekers per evenement per deellocatie geldt  

  • Energieplein: maximal 900 bezoekers
  • Ambachtsplein: maximaal 900 bezoekers
  • Huigpark: maximaal 2.000 bezoekers.

Locaties Lammermarkt/Molen de Valk en de Oude Singel
Voor de evenementenlocaties de Lammermarkt/Molen de Valk en de Oude Singel bevat de Evenementennota niet zulke gedetailleerde informaties over wat wel en niet mag als voor de locatie Energiepark. De komt omdat tijdens het opstellen van het Ontwikkelplan Energiepark ‘Samen maken we de Buurt’ (2020) het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk met Gemeente onderhandelt heeft over hoeveel evenementen per jaar in het Energiepark georganiseerd konden worden, en onder welke voorwaarden. In de nota Evenementenbeleid 2020 is voor de Lammermarkt/Molen de Valk en de Oude Singel opgenomen: