Meteen naar de inhoud

Bewonersbijeenkomst dinsdag 16 april

Het Energiepark is een omvangrijke en spannende gebiedsontwikkeling ten noorden van de Langegracht. Dit project is al een tijd geleden gestart en zal nog vele jaren duren. De wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt organiseert een bewonersbijeenkomst om jullie bij te praten en te horen wat jullie belangrijk vinden.

Wanneer: Dinsdag 16 april 2024, vanaf 19:15
Waar:       Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23, Leiden

Agenda
19:15 Inloop
19:30 Welkom
19:35 Voorstellen buurt transitie coach van onze buurt
19:40 Terugkoppeling wijkschouw
19:50 Participatie Energiepark
20:00 Energiepark
Update stand van zaken ontwerp van de deelgebieden:
– Locatie Stadsbouwhuis

– Locatie PLNT en Sleutelgebouw
– Park en openbare ruimte
 

20:45 Pauze

21:00 Algemene ledenvergadering (ALV)
21:30 Sluiting

Toelichting Agenda

Energiepark
De gebiedsontwikkeling rond het Energiepark combineert het behoud van het industrieel erfgoed met de ontwikkeling van groen, woningbouw, cultuur, werk en andere voorzieningen. Voor de ontwikkeling is het gebied opgesplitst in deelgebieden en fasen. De schetsontwerpen voor deelgebied J (Stadsbouwhuis) en deelgebied E (PLNT/Sleutels-gebouw) zijn nu officieel goedgekeurd. Ook over de aanpak van de ontwikkeling van het park zijn de eerste lijnen al uitgezet.
– Wat betekent dit voor de buurt en hoe staat het met de participatie?

Wijkschouw
Eind november 2023 hebben we met de wijkboa en de afdeling Openbaar Beheer en Groenbeheer van de gemeente een wijkschouw gehad met als doel (achterstallig) onderhoud in de openbare ruimte van onze wijk te inventariseren en afspraken te maken over het wegwerken daarvan.
Een terugkoppeling over hoe dit gegaan is.

Algemene ledenvergadering (ALV)
Direct volgend op de bewonersbijeenkomst vindt een korte Algemene Ledenvergadering (ALV) van de wijkvereniging plaats.
De agenda van deze ALV is:
1.   Opening en vaststelling van de agenda
2.  Jaarverslag 2023
3.  Vaststelling financieel jaarverslag 2023
5.  Rondvraag en sluiting

Ben je verhinderd op 16 april, maar wil je wel graag geïnformeerd blijven?  Dit kan je  melden via een e-mail aan info@noordvest-molenbuurt.nl