Wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt

Lammermarktgarage dit voorjaar klaar

De parkeergarage onder de Lammermarkt moet officieel 1 april klaar zijn. Daarna wordt het plein erboven ingericht. Maar eerst geeft op 27 april (Koningsdag) de Leidse dj Armin van Buuren er een concert. Van mei tot oktober wordt de Lammermarkt ingericht tot een groen evenementenplein.

Informatieavond over aanleg van parkstraten

Informatieavond over aanleg van parkstraten

  Op 1 februari wordt voorlichting gegeven over het creëren van parkstraten. Deze straten moeten onderdelen van het Singelpark gaan verbinden. Ook straten in Noordvest komen hiervoor in aanmerking. De betreffende bewoners kunnen van 19.00 – 21.00 uur terecht in gebouw de Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23.

Gemeente verbreekt afspraak: gebouw C blijft op...

B & W hebben besloten Gebouw C van het voormalige elektriciteitsbedrijf Nuon aan de Langegracht tot 1 april 2019 open te houden voor dak- en thuislozenopvang. Daarmee komen ze terug op hun beslissing van twee jaar geleden. Op 8 februari licht het college zijn beslissing toe tijdens een informatieavond.

Uitstel herinrichting plein Lammermarkt

De herinrichting van de Lammermarkt na oplevering van de ondergrondse parkeergarage wordt uitgesteld. De gemeente heeft te weinig evenementenpleinen als ook de parkeergarage onder de Garenmarkt in uitvoering is.

Sluitingstijden terrassen bij warm weer

De gemeenteraad heeft in 2007 een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld, waardoor bij zeer warm weer (28 graden of hoger) de terrassen in de binnenstad langer open mogen blijven.