Verslag van politiek panel en verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 24-2-2014

Op 24 februari j.l. vond in Nieuwe Energie te Leiden een door buurtvereniging Noordvest-Molenbuurt georganiseerde politieke paneldiscussie plaats.

Elke aanwezige partij mocht in gelote volgorde drie minuten spreken over drie door de buurtvereniging aangedragen onderwerpen, een zogenoemde elevator pitch. Het betrof:

  • De herinrichting rond het daklozencentrum (inzet: zo weinig mogelijk overlast voor de buurt)
  • De verkeersintensiteit op de Langegracht bij alle nieuwe plannen (1122  bussen per etmaal)
  • De situering van de Valkbrug

Na de pitches was er een debat met de zaal.

Aansluitend vond de Algemene ledenvergadering van buurtvereniging Noordvest-Molenbuurt dd. 24 februari 2014 plaats.

Klik HIER voor het verslag van de paneldiscussie en de ALV.

 

 

Grondsanering van NUON terrein start binnenkort

5e453f545f

Het laatste deel van de grondsanering van het NUON terrein zal binnenkort beginnen. Het gaat om het particuliere parkeerterrein tegenover het politiebureau tussen Langegracht 70 (het kantoor van De Sleutels) en de energiecentrale en tussen de Langegracht en de Maresingel.

De werkzaamheden starten half maart en zijn naar verwachting eind 2014 gereed.

Klik hier voor meer informatie van de gemeente Leiden.

Politieke actualiteit in de wijk, paneldiscussie met kandidaat-raadsleden

Datum:
maandag 24 februari 2014
Tijd:
19.45 – 21.00 uur
(inloop en koffie vanaf 19.30 uur)
Plaats:
Nieuwe Energie,
3e Binnenvestgracht 23, Leiden (Lumière- en Voltzaal)

Deelnemers: Robert-Jan van Ette (PvdA), Roos van Gelderen (SP), Jeffrey van Haaster (D66), Pieter Kos (GroenLinks), Margreet van Wijk (VVD), Het CDA, Stadspartij Leiden Ontzet, en Leefbaar Leiden zullen ook vertegenwoordigd zijn.

Onderwerpen onder meer:

* herinrichting Nuon-terrein in relatie tot het daklozencentrum
* intensiteit busverkeer door de Langegracht in 2020
* toekomst van de Valkbrug

Onder leiding van: Herma Geboers, voorzitter van de buurtvereniging Noordvest

Aansluitend aan de panel discussie zal een korte Algemene Ledenvergadering worden belegd.

Agenda:

* Notulen ALV 3 juni 2013
* Bestuurssamenstelling
* Financieel Jaarverslag 2013
* Actualiteiten
* Wvttk en rondvraag


De wijkvereniging is op zoek naar nieuwe bestuursleden, liefst uit het oostelijk deel van Noordvest (tussen de Volmolengracht en de Houtmarkt). U kunt uw belangstelling kenbaar maken aan Herma Geboers, hermageboers@kpnmail.nl. Inlichtingen kunt u verkrijgen bij het bestuur van de buurtvereniging, 071-512 6749.

 

Enquête – Ervaren buurtbewoners overlast na de komst van een daklozenopvangcentrum in hun buurt?

Een van de bewoners van onze wijk is Marieke van Gijzen. Zij zit in het laatste jaar van het VWO en zij moet in het kader van het vak maatschappijleer een onderzoek doen.
Zij heeft gekozen voor een onderzoek naar de ervaringen van de buurt met het daklozencentrum.
De vragenlijst wordt uitgezet in de directe omgeving van het daklozencentrum.

Op 2 januari zal zij  op de Volmolengracht, een deel van de Langegracht, de Binnenvestgracht,  de Vestwal en de Zamenhofstraat een vragenlijst in de bus doen met het verzoek deze in te vullen.
Op 6/7 januari gaat ze de vragenlijsten persoonlijk ophalen.

Wij hopen dat de bewoners de vragenlijst in zullen vullen.  Voor het bestuur van de buurtvereniging is het belangrijk om inzicht te krijgen in de bevindingen van de direct omwonenden en natuurlijk is het voor Marieke belangrijk voor het welslagen van haar schoolopdracht.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en wij zullen t.z.t. via de website bericht doen van de resultaten van het onderzoek.

ENQUÊTE

Welkom op de site van onze buurtvereniging gelegen in Binnenstad-noord van Leiden