Noordvest molenbuurt

Buurtkaderoverleg en Outreachend Team Maatschappelijke Opvang Binnenvest

Buurtkaderoverleg:

Tweemaal per jaar is er het zogenoemde buurtkaderoverleg. Dit is een overleg waarbij de politie de buurtverenigingen ontvangt.

Hier vertelt de politie wat er aan opvallende zaken in de diverse wijken spelen en de buurtverenigingen geven de bijzonderheden van hun wijk aan. Dit kan gaan over parkeerproblemen, zebrapaden, horeca-overlast, problemen met studentenhuizen, kapotte prullenbakken, inbraken in bepaalde wijken e.d. Bij elk overleg wordt er ook altijd een maatschappelijk thema aangekaart.

De laatste keer, op 18 oktober 2013, werd een presentatie gehouden door het Outreachend Team van de Maatschappelijke Opvang Binnenvest. Het outreachend team is werkzaam op straat en maakt contact met mensen die dak- en thuisloos zijn en die op straat leven. Zij spreken deze mensen aan en vragen of ze ergens mee te helpen zijn. Het gaat hier om mensen die het moeilijk vinden om zelf hulp te zoeken en/of ze vertonen vaak zorgvermijdend gedrag.Het outreachend team gaat ook op meldingen af en zij vragen als bewoners iets op dit gebied signaleren om contact met hen op te nemen.

Het team bestaat uit drie medewerkers.

Mevrouw M. Sleijfer     06-10606526

Bernard van der Meij    06-51957218

Gerrold Fabre                 06-23050853

Aanvulllend bericht:

Vanuit het buurtkaderoverleg is door de politie aandacht gevraagd voor HET BURGERNET. Bewoners kunnen  meehelpen aan de veiligheid in hun eigen wijk.  Informatie hierover kunt u vinden op www.burgernet.nl

Authentieke herbegrafenis ‘Redder van Leiden’ op 2 november

In het kader van het 200-jarig bestaan van de begraafplaats Groenesteeg
vindt op zaterdag 2 november, Allerzielen, een authentieke herbegrafenis
plaats van de in 1846 overleden Diederik van Leyden Gael, de ‘Redder van
Leyden’. De stoet, met zwarte rouwkoets getrokken door vier paarden,
vertrekt om 13.30 uur vanuit de Hooglandse kerk en eindigt, na een
rondje door de binnenstad van Leiden, omstreeks 14.40 uur op de
begraafplaats Groenesteeg. Daar worden enkele korte redevoeringen
uitgesproken, zoals die door de toenmalige dominee Moquette en
burgemeester Du Rieu uitgesproken zouden kunnen zijn.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

 

Vele rollen van notabelen uit 1846 worden in deze stoet vertolkt door
hun tegenwoordige tegenhangers: bijvoorbeeld Henri Lenferink als
burgemeester Paul du Rieu en Carel Stolker als rector magnificus Joannes
Henricus Scholten. De grootste metamorfose wordt van Jochem Myjer
gevraagd: de goedlachse cabaretier speelt de rol van ‘huilebalk’  en
loopt schreiend vooraan in de stoet. Ongeveer 85 personen lopen in
authentieke rouwkleding mee. Politie te paard begeleidt de stoet.
Uitvaartorganisatie Monuta is de hoofdsponsor van deze unieke manifestatie.

Klik HIER voor een persbericht over deze bijzondere gebeurtenis.

Routekaart:

Bijlage 2 persbericht Groenesteeg met kaartje van de route

 

 

 

 

 

Informatieavond voorlopig ontwerp Breestraat: 11 november 2013

Op 11 november  van 19.00 – 22.00 uur is een informatieavond gepland in de Stadsgehoorzaal over het voorlopig ontwerp Breestraat.

Deze avond zal waarschijnlijk bestaan uit een plenaire presentatie bij aanvang, gevolgd door toelichtingen en detail informatie aan kleinere tafels in de zaal. De definitieve uitnodiging met de opzet van de avond wordt nog verspreid en zal worden gepubliceerd op deze site.

Informatiebijeenkomst opknappen kruispunten Hooigracht-Ir.Driessenstraat en Klokpoort-Langegracht: 5 november 2013

Klik HIER voor de uitnodiging voor een informatiebijeenkomst over het opknappen van de kruispunten Hooigracht-Ir.Driessenstraat en Klokpoort-Langegracht:

-        Datum:  dinsdag 5 november

-        Tijdstip: tussen 16.00 en 20.30 uur (u kunt ieder moment binnenkomen)

-        Locatie:  Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht

(achter gebouw Liander/De Sleutels via Reineveststeeg)

Concept Erfgoednota 2014-2020 gemeente Leiden gepubliceerd – inspraak is mogelijk

In september 2013 heeft de gemeente Leiden de Concept Erfgoednota 2014-2020 gepubliceerd.

Klik HIER voor deze concept nota.

‘Erfgoed’ is in deze nota een breed begrip. De cultuurhistorie van Leiden uit zich op allerlei manieren; in verhalen en tradities, in archieven en museale collecties, in de historische structuren van de stad, in de historische bebouwing en in het bodemarchief. Daarbij gaat het zowel over materieel als over immaterieel erfgoed. Naast het vele erfgoed van Leiden hebben we het ook over het vele erfgoed in Leiden, met een bovenlokale en zelfs (inter)nationale reikwijdte. Denk bijvoorbeeld aan de vele museale en wetenschappelijke collecties in Leiden.

Tot slot gaat deze Erfgoednota niet alleen over het aanwezige erfgoed zelf, maar ook over alle gerelateerde (vak)kennis, wetenschap, onderwijs, onderzoek, werkgelegenheid en bedrijvigheid. Dus over alles wat met het erfgoed samenhangt en wat we ermee doen. Dit alles vormt het erfgoedweefsel van de stad; daarin ligt de kracht van erfgoedstad Leiden!

Inspraakreacties kunnen binnen de gestelde termijn (zie publicatie gemeenteberichten) worden gericht aan: het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. afdeling Sociaal en Economisch Beleid, mevr. van Es, Postbus 9100, 2300 PC Leiden. Of per e-mail: erfgoed071@leiden.nl

Noordvest molenbuurt is powered by WordPress | Entries (RSS) and Comments (RSS)| Partnerprogramm Theme