Buurtvereniging polst de meningen van bewoners

Er staat veel te gebeuren in onze wijk: niet alleen wordt de ondergrondse Lammermarktgarage gebouwd, maar het plein er boven wordt opnieuw ingericht. Verder wordt de Langegracht opnieuw ingericht om de HOV en andere bussen te kunnen accommoderen. Bovendien zal  het Nuon terrein omgetoverd worden tot een historsich industrie park.

In de afgelopen twee maanden heeft de wijkvereniging de meningen van de bewoners gepeild en gevraagd op welke punten de vereniging hun moet vertegenwoordigen. Met stip bovenaan staat het behoud van de bomen, gevolgd door zorgen over de luchtkwaliteit (fijnstof), geluidsoverlast door verkeer en evenementen en verkeersveiligheid. Lees het rapportje.

We hebben verder, in samenwerkning met de VvEs ‘De Wieck’ en ‘Marepoortkade’  de bewoners van de appartementen aan de Molenwerf  gevraagd of zij straks hun auto’s in de nieuwe Lammermarkt willen gaan parkeren.  64,5% blijft hun auto het liefst voor de appartementen parkeren. Lees het rapport.

Langegracht: wij willen geen kale busgoot

Wil de gemeente op de Langegracht vrije busbanen gaan aanleggen om de doorstroming van het toekomstige HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) naar Zoetermeer te verbeteren?  Op 30 oktober jl. besprak de Raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid de  Programmaopzet voor het toekomstige HOV in Leiden en de Leidse regio.  Nadrukkelijk houdt de gemeente de mogelijkheid open voor een volledige herinrichting van de  Langegracht waarbij de bomen plaats moeten maken voor vrije busbanen (lees meer in de bijlage Programmaopzet HOV,  pp 35-44).  De wijkvereniging heeft de  Raadscommissie om politieke steun gevraagd om dit te verkomen: ‘wij zien er het nut niet van in, achten het een verarming van de leefomgeving, verslechtering van de verkeersveiligheid en een fysieke afsnijding van het Singelpark van de rest van de binnenstad. We willen geen kale busgoot op de Langegracht!’ Verder hebben wij de Raadscommissie uitgelegd waarom wij de HOV plannen van de gemeente een te zware en onevenwichtige belasting vinden voor de bewoners van de 115 appartementen aan de Molenwerf en van de 50 appartementen bij de Vlakbrug om stedenbouwkunige visies voor andere delen van de binnenstad (Stationgebied, Breestraat) te kunnen realiseren.

Lees de volledige tekst van onze oproep aan de Raadscommissie.

Bekijk ook de presentatie van de projectplanners aan de Raadscommissie.

Luister ook naar wat wethouder Strijk over de nieuwe inrichting van de Langrgacht zegt.

Enquête wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt

De wijkvereniging is voor de gemeente het aanspreekpunt voor veel kwesties in onze wijk. Om u zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, is het belangrijk dat wij weten hoe u over bepaalde zaken denkt.

Met deze enquête wil de wijkvereniging graag weten of en hoe wij u moeten vertegenwoordigen bij:

 • De inrichting van de Molenwerf/Lammermarkt na de oplevering van de parkeergarage
 • De gevolgen van de toename van het busverkeer (HOV en lokaal) door de wijk
 • De inrichting van het Nuon-terrein/Energiepark

Download de enqûete,  print en vul hem in (kost maximaal 2 mins).

Wilt u deze enquête uiterlijk 2 november 2014 in de bus doen bij een van de volgende leden van de wijkvereniging bij u in de buurt:

Koolstraat 7 (Martin van Grafhorst)
Lammermarkt 3 (Wim Hartwijk)
Lammermarkt 33 (Evert van der Ploeg)
Lammermarkt 186 (Karin Janssen)
Langegracht 186 (Johan Hoogenboom)
Marepoortkade 29 (Rian van Spaandonk)
Nieuwe Mare 23 (Rutger Engelhard)
Oostdwarsgracht 8 (Agnes Miedema)
Oostdwarsgracht 12 (Gerdien Raap)
Zamenhofstraat 48 (Erich Püschel)

Heel hartelijk dank.

 

Wijkbijeenkomst / Algemene Ledenvergadering

Actualiteiten in de wijk

Datum:                woensdag 29 oktober 2014
Tijd:                      19.45 – 21.00 uur (inloop en koffie vanaf 19.30 uur)
Plaats:                  Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23, Leiden

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen ALV 24 februari 2014
 3. Bestuurswisseling
  • verkiezing nieuwe voorzitter(s)
  • overdracht voorzitterschap en afscheid Herma Geboers
 4. Ingrijpende ontwikkelingen in de wijk
  • Busverkeer: 1100 bussen langs de Molenwerf, wordt de Langegracht een busgoot?
  • Energiepark op het Nuon-terrein
 5. Wvttk en rondvraag
 6. Sluiting

De wijkvereniging is op zoek naar nieuwe bestuursleden, liefst uit het oostelijk deel van Noordvest (tussen Volmolengracht en de Houtkade). Inlichtingen kunt u verkrijgen bij Erich Püschel (071-888 90 17) of Rutger Engelhard (071-512 72 74).

 

Alle bewoners van de wijk Noordvest-Molenbuurt zijn statutair gratis lid van de wijkvereniging, tenzij zij zich schriftelijk hebben afgemeld bij één van de bestuursleden. Het lidmaatschap vervalt automatisch bij verhuizing uit de wijk.


Vrije doorloop 3de Binnenvestgracht naar het Energiepark?

In de stedenbouwkundige visie die ten grondslag ligt aan de plannen voor het Energiepark moet er een vrije doorloop vanuit de 3e  Binnenvestgracht naar het nieuwe park komen. Op 8 september 2014 hebben Ernest-Pelders, gemeentelijk projectleider, en architect Frank Karlshoven het bestuur van de wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt uitgebreid over hun plannen mbt de herinrichting Nuon-terrein ingelicht. Deze plannen zijn nog volop in ontwikkeling en de discussie die op hun toelichting volgde leverde was dan ook zeer levendig. Het bestuur heeft onder meer gesteld dat het hek weghalen ons vooralsnog echt een groot aantal stappen te ver. Lees de de volledige reactie van het bestuur.

Brief Energiepark 10-09-2014

 

Welkom op de site van onze buurtvereniging gelegen in Binnenstad-noord van Leiden