Informatieavond herinrichting Lammermarktplein

Speciaal voor de bewoners van onze wijk zal Phillippine van der Schuyt, gemeentelijk projectleider voor de herinrichting van het Lammermarktplein en de Nieuwe Beestenmarkt, een presentatie verzorgen van de plannen voor het Lammermarktplein en daarna vragen beantwoorden.

Datum:                                maandag 2 maart 2015
Tijd:                                      19.45 – 20.30 uur (koffie vanaf 19.30 uur)
Plaats:                                Nieuwe Energie, 3de Binnenvestgracht 23

Toelichting: Het college van B&W heeft onlangs het kaderbesluit herinrichting Lammermarkt vastgesteld en naar de gemeenteraad gestuurd voor verdere besluitvorming. In het kaderbesluit staan de belangrijkste uitgangspunten voor de herinrichting van de Lammermarkt, Nieuwe Beestenmarkt en de vervanging van de Valkbrug. Na de bouw van de ondergrondse parkeergarage wordt het Lammermarktplein opnieuw ingericht als een groen plein rond Molen de Valk. De Molenwerf krijgt een andere indeling en wordt voorzien van een brede groene middenberm. De Valkbrug wordt vervangen.

Aansluitend aan de ‘informatieavond herinrichting Lammermarktplein’ vindt een Algemene Ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergadering zal informatie worden gegeven over de stand van zaken bij andere ingrijpende projecten in onze wijk: de geplande herinrichting van de Langegracht en het Nieuwe Energiepark.

Algemene Ledenvergadering
Datum:                                maandag 2 maart 2015
Tijd:                                      20.30 -22.00 uur
Plaats:                                Nieuwe Energie, 3de Binnenvestgracht 23

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 29 oktober
 3. Bestuurszaken
  1.  Nieuwe bestuursleden
  2. Financieel jaarverslag 2014
 4. Nieuws uit de wijk
  1. HOV / Langegracht-Klokpoort (toelichting Agnes Miedema en Gerdien Raap)
  2. Energiepark / Nuonterrein (toelichting Erich Püschel)
  3.   Harteveltdag 26 april 2015 (toelichting Erich Püschel)
  4. Nieuw convenant sociale veiligheid Noordvest-Molenbuurt
   (toelichting Rutger Engelhard)
 5. Wvttk / rondvraag
 6. Sluiting

Share This:

Herinrichting Lammermarktplein

Lammermarkt_denkrichting_en_ambitie__februari_2015_webB&W heeft het kaderbesluit herinrichting Lammermarkt vastgesteld en naar de gemeenteraad gestuurd voor besluitvorming. In het besluit staan de belangrijkste uitgangspunten voor de herinrichting van de Lammermarkt, Nieuwe Beestenmarkt en de vervanging van de Valkbrug. Na de bouw van de parkeergarage Lammermarkt verdwijnen de auto’s onder de grond en wordt de Lammermarkt een groen plein rond Molen de Valk. De Molenwerf krijgt een andere indeling en wordt voorzien van een brede groene middenberm.

De wijkvereniging is blij met de plannen voor de inrichting van de Lammermarkt. Op één na heeft de gemeente alle wensen en uitgangspunten die de wijkvereniging in januari 2013 en de bewoners van appartementengebouwen ‘de Wieck’ en ‘Marepoortsingel’ in recente petitie formuleerden in de plannen  verwerkt.

Presentatie van de plannen voor de herinrichting van het Lammermarktplein
Op 2 maart a.s. zal Philippine van der Schuyt. gemeentelijk projectleider voor de inrichting van het Lammermarktplein, speciaal  voor buurtbewoners een presentatie van de plannen verzorgen en vragen beantwoorden.
Datum:    maandag 2 maart 2015
Tijd:           19.45 – 20.30
Plaats:      Nieuwe Energie, 3de Binnenvestgracht 23, Leiden

Het kaderbesluit (pdf, 300 kb) met bijlage (pdf, 3,5 mb) is digitaal in te zien. Wat waren onze wensen ook al weer?

 

 

Share This:

Petitie bewoners rond Lammermarkt

petitieBewoners van de appartementen ‘de Wieck’ en de ‘Marepoortkade’ hebben  op woensdag 7 januari de gemeente een petitie met hun wensen voor de herinrichting van het Lammermarktplein aangeboden. De 107 bewoners die de petitie ondetekenden pleitten in de petitie voor

 • het behoud van parkeerplekken voor de deur;
 • niet verleggen van de Molenwerf richting de appartementen;
 • een groen bufferruimte tussen hun appartementen en het nieuwe evenementenplein rond Molen de Valk;
 • geen bushalte op de Molenwerf;
 • sociale veiligheid als topprioriteit voor de inrichting van het plein.

Lees de vollledige tekst van de petitie.

Share This:

Buurtvereniging polst de meningen van bewoners

Er staat veel te gebeuren in onze wijk: niet alleen wordt de ondergrondse Lammermarktgarage gebouwd, maar het plein er boven wordt opnieuw ingericht. Verder wordt de Langegracht opnieuw ingericht om de HOV en andere bussen te kunnen accommoderen. Bovendien zal  het Nuon terrein omgetoverd worden tot een historsich industrie park.

In de afgelopen twee maanden heeft de wijkvereniging de meningen van de bewoners gepeild en gevraagd op welke punten de vereniging hun moet vertegenwoordigen. Met stip bovenaan staat het behoud van de bomen, gevolgd door zorgen over de luchtkwaliteit (fijnstof), geluidsoverlast door verkeer en evenementen en verkeersveiligheid. Lees het rapportje.

We hebben verder, in samenwerkning met de VvEs ‘De Wieck’ en ‘Marepoortkade’  de bewoners van de appartementen aan de Molenwerf  gevraagd of zij straks hun auto’s in de nieuwe Lammermarkt willen gaan parkeren.  64,5% blijft hun auto het liefst voor de appartementen parkeren. Lees het rapport.

Share This:

Langegracht: wij willen geen kale busgoot

Wil de gemeente op de Langegracht vrije busbanen gaan aanleggen om de doorstroming van het toekomstige HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) naar Zoetermeer te verbeteren?  Op 30 oktober jl. besprak de Raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid de  Programmaopzet voor het toekomstige HOV in Leiden en de Leidse regio.  Nadrukkelijk houdt de gemeente de mogelijkheid open voor een volledige herinrichting van de  Langegracht waarbij de bomen plaats moeten maken voor vrije busbanen (lees meer in de bijlage Programmaopzet HOV,  pp 35-44).  De wijkvereniging heeft de  Raadscommissie om politieke steun gevraagd om dit te verkomen: ‘wij zien er het nut niet van in, achten het een verarming van de leefomgeving, verslechtering van de verkeersveiligheid en een fysieke afsnijding van het Singelpark van de rest van de binnenstad. We willen geen kale busgoot op de Langegracht!’ Verder hebben wij de Raadscommissie uitgelegd waarom wij de HOV plannen van de gemeente een te zware en onevenwichtige belasting vinden voor de bewoners van de 115 appartementen aan de Molenwerf en van de 50 appartementen bij de Vlakbrug om stedenbouwkunige visies voor andere delen van de binnenstad (Stationgebied, Breestraat) te kunnen realiseren.

Lees de volledige tekst van onze oproep aan de Raadscommissie.

Bekijk ook de presentatie van de projectplanners aan de Raadscommissie.

Luister ook naar wat wethouder Strijk over de nieuwe inrichting van de Langrgacht zegt.

Share This:

Welkom op de site van onze buurtvereniging gelegen in Binnenstad-noord van Leiden