Wijkbijeenkomst / Algemene Ledenvergadering

Actualiteiten in de wijk

Datum:                woensdag 29 oktober 2014
Tijd:                      19.45 – 21.00 uur (inloop en koffie vanaf 19.30 uur)
Plaats:                  Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23, Leiden

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen ALV 24 februari 2014
 3. Bestuurswisseling
  • verkiezing nieuwe voorzitter(s)
  • overdracht voorzitterschap en afscheid Herma Geboers
 4. Ingrijpende ontwikkelingen in de wijk
  • Busverkeer: 1100 bussen langs de Molenwerf, wordt de Langegracht een busgoot?
  • Energiepark op het Nuon-terrein
 5. Wvttk en rondvraag
 6. Sluiting

De wijkvereniging is op zoek naar nieuwe bestuursleden, liefst uit het oostelijk deel van Noordvest (tussen Volmolengracht en de Houtkade). Inlichtingen kunt u verkrijgen bij Erich Püschel (071-888 90 17) of Rutger Engelhard (071-512 72 74).

 

Alle bewoners van de wijk Noordvest-Molenbuurt zijn statutair gratis lid van de wijkvereniging, tenzij zij zich schriftelijk hebben afgemeld bij één van de bestuursleden. Het lidmaatschap vervalt automatisch bij verhuizing uit de wijk.


Vrije doorloop 3de Binnenvestgracht naar het Energiepark?

In de stedenbouwkundige visie die ten grondslag ligt aan de plannen voor het Energiepark moet er een vrije doorloop vanuit de 3e  Binnenvestgracht naar het nieuwe park komen. Op 8 september 2014 hebben Ernest-Pelders, gemeentelijk projectleider, en architect Frank Karlshoven het bestuur van de wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt uitgebreid over hun plannen mbt de herinrichting Nuon-terrein ingelicht. Deze plannen zijn nog volop in ontwikkeling en de discussie die op hun toelichting volgde leverde was dan ook zeer levendig. Het bestuur heeft onder meer gesteld dat het hek weghalen ons vooralsnog echt een groot aantal stappen te ver. Lees de de volledige reactie van het bestuur.

Brief Energiepark 10-09-2014

 

Sociaal Wijkteam Binnenstad-Noord

Eindelijk is het zover. Het Sociaal Wijkteam Binnenstad-Noord is volledig operationeel. Het Sociaal Wijkteam is een nieuw multidisciplinair team dat dichtbij bewoners staat en hulp verleend op basis van ‘zorg met gezond verstand’. Het team bundelt de kennis van Radius, Libertas, Kwadraad, Activite en Gemeente (WMO) en hanteert de uitgangspunten: één huishouden, één plan, één regisseur; eigenkracht; en het versterken en verbinden van de aanwezige netwerken in de wijk en daarbuiten.

 

Bereikbaar: 
Telefonisch: 071- 516 4908
ma t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur.

 

Op locatie Minnestraat 1
Maandag t/m donderdag van 9:00 tot 15:00 uur.
Vrijdag 9:00 tot 12:00 uur.

 

Neem gerust contact met ons op.

Glibberbal in het Huighpark

slider4-1024x2601


Onder de naam ‘’GlibberBal – Lallen en Vallen met Glibbers & Ballen’’  wordt op zondag 13 juli van 12:30 tot 21:00 het oer-Hollandse spel ‘Te Land, Ter Zee & In de Lucht’ georganiseerd. In de Maresingel komt bij het Huigpark een enorme baan in de gracht te staan, waarop 40 teams in hun zelfgebouwde voertuigen zullen gaan strijden om verschillende prijzen. Met een jury van vooraanstaande Leidenaren, een bekende presentator, muzikale optredens, eet- &drinkgelegenheden en veel ge-Glibber, belooft het een prachtige dag te worden.

plattegrond


Als wijkvereniging vinden we het natuurlijk gaaf dat er een evenement in de buurt bij is gekomen en houden de oren en ogen open voor opbouwende kritiek met betrekking op het evenement en hopen dat het een succesvol, gezellig en veilige, minimaal overlast gevende ervaring word.

Bezoek de site glibberbal.nl

Welkom op de site van onze buurtvereniging gelegen in Binnenstad-noord van Leiden