Wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt

Agenda zomer 2017

Overzicht van evenementen in de wijk Noordvest-Molenbuurt in de maanden augustus, september, oktober 2017.

Wijkambassadeur voor duurzamer wonen

Dat we zuiniger moeten omgaan met onze aarde om ons nageslacht te kunnen laten overleven, is een algemeen geaccepteerd idee. Maar hoe we deze enorme transitie van ‘vieze’ naar schone energie gaan vormgeven, is nog onduidelijk.

Herinrichting Lammermarkt in fases

De Lammermarkt wordt tot 1 oktober opnieuw ingericht. De werkzaamheden zijn in mei begonnen. Voor vragen houdt aannemer Van Gelder elke dinsdagmiddag tussen 12.00 en 14.00 uur een spreekuur in Informatiecentrum Lammermarkt 35.

Participeer mee in keuze nieuw busstation

Het participatieplan voor het nieuwe busstation bij Leiden Centraal is vastgesteld. In november moeten twee varianten voor de locatie van het busstation aan de gemeenteraad worden aangeboden. Met dit proces moeten alle betrokkenen hun belangen kunnen inbrengen en deelnemen aan de dialoog.

Wijkvereniging en gemeente sluiten convenant

Wethouder Marleen Damen tekende 8 mei met wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt een convenant voor betere informatievoorziening. Toch kan het nog voorkomen dat er in de media plannen bekend worden zonder overleg. ‘De gemeente is namelijk een veelkoppig monster, maar het convenant moet de gemeente wel scherp houden’, aldus Damen.