Categorie archief: Algemeen nieuws

‘Bomen op Klokpoort’

 Klokpoort 2

Leiden – ‘De Klokpoort moet eindelijk bomen krijgen.’ Dat is volgens het Leidsch Dagblad van 21 november een van de kritiekpunten van de gemeenteraad Leiden op het ontwerp Herinrichting Centrumroute, die loopt van station Lammenschans naar het centraal station. De ontwerpnota stond op de agenda van de gemeenteraad van 19 november.

In het ontwerp Herinrichting Centrumroute is de Klokpoort niet opgenomen, omdat die in 2014 al is aangepast via het besluit herinrichting kruising Ir. Driessenstraat – Pelikaanstraat – Klokpoort. Het resultaat is een kale stenen verbinding van Oude Vest tot Langegracht. Wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt heeft in haar reactie op het ontwerp Centrumroute al aangegeven dat hier bomen moeten komen. Gelukkig is de gemeenteraad het met de wijkvereniging eens. Nu nog het definitieve besluit.

Artikel Leidsch Dagblad

 

FacebookTwitterGoogle+WhatsAppDelen

Wijkvereniging over vluchtelingenbeleid gemeente Leiden

Leiden – Wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt was ook aanwezig bij de bijeenkomst van 14 oktober waar burgemeester Lenferink de Leidse wijkverenigingen vroeg hoe zij de gemeente konden helpen bij de uitvoering van het beleid voor de opvang van vluchtelingen en erkende asielzoekers.

De wijkvereniging heeft op 17 november de verantwoordelijke wethouder Roos van Gelderen laten weten:

  1. dat Leiden, als stad van vluchtelingen, de deuren moet openhouden voor vluchtelingen;

2. dat huisvesting van vergunningshouders (erkende asielzoekers met verblijfsvergunning) in onze wijk moet plaatsvinden op basis van gelijkheid met andere Leidse woningzoekenden;

3. dat huisvesting van vluchtelingen niet kan zonder de betreffende buurt/wijkvereniging daarover vooraf te informeren.

Hier de volledige tekst van de brief

 

Afsluiting Molenwerf en Lammermarkt

Leiden – De straten Molenwerf en Lammermarkt worden vanaf zondag 20 december 18.00 uur tot uiterlijk dinsdag 22 december 05.00 uur 2015 afgesloten voor doorgaand verkeer. Dan wordt in een continu proces van maximaal 35 uur het onderwaterbeton gestort voor de constructievloer van de parkeergarage. Voor de verkeersveiligheid worden dan de twee straten afgesloten. De werkzaamheden lopen dag en nacht door. Voor de omwonenden is een informatieavond georganiseerd die op 1 december plaatsvindt van 19.30 tot 21.00 uur in de bouwkeet. Aanmelden is vereist.

Volgens de uitvoerder Combinatie Parkeergarages Leiden is het realiseren van de constructievloer een belangrijke mijlpaal voor de bouw van de ondergrondse parkeergarage. Als het storten goed verloopt, kan volgend jaar met de afbouw worden begonnen. Tijdens de informatieavond wordt een vooruitblik gegeven op de afbouwwerkzaamheden. De parkeergarage moet in 2017 worden geopend.

Tijdens de werkzaamheden zullen in een relatief korte periode ongeveer 290 betonwagens het bouwterrein op- en afrijden. De panden aan de Lammermarkt blijven bereikbaar voor bestemmingsverkeer vanaf de Nieuwe Beestenmarkt of vanaf de Langegracht. Het tijdelijke parkeerterrein langs de singel is tijdens de uitvoering afgesloten. De parkeerplaatsen voor vergunninghouders aan de Molenwerf blijven bereikbaar via de Marepoortkade. Hier de tijdelijke verkeerssituatie

Belangstellenden voor de informatieavond moeten zich uiterlijk 26 november aanmelden via info@lammermarktleiden.nl.

De bouwkeet is geopend vanaf 19.00 uur en bereikbaar via de toegangspoort bij het uitkijkpunt aan de 2e Binnenvestgracht.

Portret ‘de Buurvrouw’

detail_buurvrouw_2-277x133

Leiden – Elk seizoen brengt stadsgezelschap PS|theater één van de portretten van De Puzzel van Leiden, het bouwdoek rond de Lammermarkt, tot leven in een korte voorstelling. Na het portret van molenaar Hennie van der Lelie, Museum De Lakenhal en Mabroek is het op zondag 29 november de beurt aan ‘de Buurvrouw’ Karin Janssen, bewoonster van het appartementencomplex hoek Lammermarkt / Molenwerf en bestuurslid van wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt. Met een theatrale audiotour maak je kennis met de omwonenden van de Lammermarkt.

Reserveren

De voorstelling heeft de vorm van een theatrale audiotour. Per ronde kunnen er vijftien mensen mee, reserveren is daarom nodig. Dit kan via publiciteit@pstheater.nl . De rondes beginnen om 13.00, 13.45, 14.30, 15.15, 16.00 en 16.45 uur. Geef bij de reservering aan met welke ronde je mee wilt en met hoeveel personen. De voorstelling begint bij het infocentrum aan de Lammermarkt 35.

Meer informatie

 

CDA: geen nieuw ambtenarenpaleis

Leiden – Het CDA Leiden is tegen de komst van ‘een nieuw (duur) ambtenarenpaleis’ in Leiden. In 2020 zal de gemeente de huidige huisvesting aan het Stationsplein 107 moeten worden verlaten. De gemeente is daarom op zoek naar een nieuw onderkomen. Het College van D66, VVD, PvdA en SP stelt voor om op de locatie aan de Langegracht nieuwbouw te realiseren en / of het Stadsbouwhuis uit te breiden (zie raadsbesluit). Het CDA wil dat het College een zorgvuldige afweging maakt en mogelijke nieuwbouw aan de Langegracht vergelijkt met andere alternatieve locaties in de bestaande bouw. Zo zou het College toekomstige leegstand kunnen voorkomen, vindt het CDA. De politieke partij komt daarom in actie tegen de komst van een nieuw kantoor aan de Langegracht. Kijk hier naar de alternatieven.