Wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt

Berichten met categorie Algemeen nieuws

Uitstel herinrichting plein Lammermarkt

Uitstel herinrichting plein Lammermarkt

De herinrichting van de Lammermarkt na oplevering van de ondergrondse parkeergarage wordt uitgesteld. De gemeente heeft te weinig evenementenpleinen als ook de parkeergarage onder de Garenmarkt in uitvoering is.

Sluitingstijden terrassen bij warm weer

Sluitingstijden terrassen bij warm weer

De gemeenteraad heeft in 2007 een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld, waardoor bij zeer warm weer (28 graden of hoger) de terrassen in de binnenstad langer open mogen blijven.

Centrale huisvesting ambtenaren op Langegracht?

Centrale huisvesting ambtenaren op Langegracht?

De gemeente wil ambtenaren meer geconcentreerd huisvesten. Zij streeft naar huisvesting in het stadhuis en op één andere locatie. Dat is vastgelegd in een Kaderbesluit Ambtelijke Huisvesting dat de gemeenteraad in juli heeft goedgekeurd.

Aankoop grond voor nieuw Kijkhuis Lammermarkt

Aankoop grond voor nieuw Kijkhuis Lammermarkt

In 2019 wordt aan de Lammermarkt een nieuw Kijkhuis geopend. Hiertoe kochten de eigenaren van de Leidse bioscopen (Trianon, Lido en Kijkhuis) op 27 juni van de gemeente de grond van het Fokkeplein tussen Lammermarkt en Oude Singel.

Deel groenbeheer Huigpark overgedragen

Deel groenbeheer Huigpark overgedragen

De Stichting Vrienden van het Singelpark en de gemeente Leiden ondertekenden op 21 mei een convenant voor het gedeeltelijk beheer van het Huigpark. Hiermee is het Huigpark het eerste Singelparkdeel waarvoor een beheercontract wordt afgesloten.