Informatieavond Huigpark en ALV, 17 februari a.s

I.s.m. de Vrienden van het Singelpark organiseert de wijkvereniging een informatieavond over de nieuwe plannen voor het Huigpark. Aansluitend vindt een Algemene Ledenvergadering plaats met aandacht voor de vele ontwikkelingen in de wijk, de winteropvang voor daklozen bij de Binnenvest en een convenant m.b.t. de samenwerking met de gemeente.

Datum:       17 februari 2016
Tijd:            19.45 – 21.30 uur (vanaf 19,30 binnenlopen en koffie)
Plaats:        Nieuw Energie, 3de Binnenvestgracht 23 (ingang Portaal), Leiden

Presentatie van de plannen voor het Huigpark

Leen Ooms en Krijn Tabbers van de Vrienden van het Singelpark verzorgen een presentatie over de plannen om van dit park een parel in het Singelpark te maken.

Agenda Algemene Ledenvergadering

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 2 maart 2015*
 3. Bestuurszaken
  1. Nieuwe bestuursleden / AANMELDINGEN ZIJN WELKOM !
  2  Financieel jaarverslag 2015 (ligt ter inzage)
 1. Nieuws uit de wijk
  1. HOV / Langegracht-Klokpoort / Centrumroute
  2. Uitbreiding daklozenopvang in Gebouw C, BVOR
  3. Nieuw convenant m.b.t. samenwerking met de gemeente
  4. Lammermarkt en andere projecten
 1. Rondvraag en sluiting

 

Startersgebouw voor ondernemerschap aan Langegracht

Langegracht 70 Liander De Sleutels

Leiden – De gemeenteraad heeft op 17 december 2015 ingestemd met de komst van het Leiden Center for Innovation and Entrepreneurship (LCIE) op de twee verdiepingen van het gebouw Langegracht 70. Daar is nu nog Liander gevestigd, maar dat bedrijf verlaat het gebouw per 1 januari 2016.

Op de begane grond van het gebouw is woningcorporatie De Sleutels gevestigd. De gemeente tekent, als eigenaar van het gebouw, een huurcontract voor vijf jaar met de Universiteit Leiden en de Hogeschool Leiden. Zij zijn de initiatiefnemers van het LCIE. Het wordt een starterscentrum, waarin jonge ondernemers worden klaargestoomd voor het ondernemerschap om de werkgelegenheid in de regio Leiden te stimuleren. Het LCIE wordt in het tweede kwartaal van 2016 officieel geopend.

Lees verder

Geen uitbreiding discotheken

Discotheek InCasa is een jaar geleden gesloten.
Discotheek InCasa is een jaar geleden gesloten.

Rond de Beestenmarkt mag geen nieuwe discotheek worden gevestigd. Dat leggen burgemeester en wethouders vast in de Horecavisie voor de binnenstad, die aan de gemeenteraad ter goedkeuring is voorgelegd. Daarmee is tegemoet gekomen aan een bezwaar dat wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt in een inspraakronde had geuit. Lees verder