Enkele jaren is de daklozenopvang in onze wijk gekomen. Om dit te realiseren is vanaf de start samengewerkt tussen allerlei betrokken partijen (waaronder zorginstellingen, politie, buurt, gemeente). Iedereen onderschreef het belang van een goede opvang. Daarbij vond de buurt een goed beheerplan van cruciaal belang. Dat vinden we nog steeds. De veiligheid en de kwaliteit van de omgeving moet goed gewaarborgd zijn. Om te bezien of er nog plekken in de wijk zijn die bijzondere aandacht en/of aanpassingen vragen, vindt op 22 september a.s. vanaf 18.00 uur een wijkschouw plaats. Dit houdt in dat met vertegenwoordigers van de betrokken organisaties door de wijk wordt gewandeld en de aandachtspunten worden geïnventariseerd. Hebt u hiervoor belangstelling, kom dan ook.

Zodra we weten op welke plek wordt verzameld voor de start van de wijkschouw, volgt een aanvullend bericht.

U kunt ons ook even mailen, zodat we u persoonlijk kunnen informeren over de verzamelplaats.