Leiden – Wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt was ook aanwezig bij de bijeenkomst van 14 oktober waar burgemeester Lenferink de Leidse wijkverenigingen vroeg hoe zij de gemeente konden helpen bij de uitvoering van het beleid voor de opvang van vluchtelingen en erkende asielzoekers.

De wijkvereniging heeft op 17 november de verantwoordelijke wethouder Roos van Gelderen laten weten dat:

1. Leiden, als stad van vluchtelingen, de deuren moet openhouden voor vluchtelingen;

2. Huisvesting van vergunningshouders (erkende asielzoekers met verblijfsvergunning) in onze wijk moet plaatsvinden op basis van gelijkheid met andere Leidse woningzoekenden;

3. Huisvesting van vluchtelingen niet kan zonder de betreffende buurt/wijkvereniging daarover vooraf te informeren.

Hier de volledige tekst van de brief