V.l.n.r. Erich Püschel, wijkregisseur René Verdel en wethouder Marleen Damen

Wethouder Marleen Damen tekende 8 mei met wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt een convenant voor betere informatievoorziening. ‘Het convenant moet de gemeente scherp houden’, aldus Damen.

Volgens Marleen Damen, wethouder Werk en inkomen, Wijken en Financiën, is Noordvest-Molenbuurt een wijk met veel bovenwijkse ontwikkelingen zoals de ondergrondse parkeergarage en een daklozenopvang voor de regio, waar ook veel evenementen plaatsvinden zoals de 3-oktoberkermis. Daarom is deze wijk belangrijk genoeg voor de gemeente om afspraken mee te maken over een betere informatievoorziening. In deze wijk moeten bewoners prettig kunnen blijven wonen, aldus wethouder Damen.

Met Noordvest-Molenbuurt sluit de gemeente daarom exclusief een convenant voor betere informatievoorziening. Het is geen motie van wantrouwen, maar een hulpmiddel om de gemeentelijke organisatie scherp te houden, volgens haar.

Incidenten

De samenwerking tussen wijkvereniging en de gemeente was voor de daklozenopvang en de ondergrondse parkeergarage constructief, maar voor Huigpark en Energiepark afwezig. Voor deze twee onderdelen van het Singelpark moest de wijk uit de media vernemen wat de gemeentelijke plannen waren. Gebouw C op Papegaaisbolwerk in het Energiepark werd eind 2015 aangewezen als uitbreiding van de daklozenopvang met 35 tot in totaal 94 slaapplaatsen. Verder werd het Energiepark voor komende zomer als locatie toegewezen aan het Rrrollend foodfestival, terwijl er een strikt alcoholverbod geldt. De daklozenopvang heeft hier namelijk zijn entree.

Een andere verrassing via de media vond plaats op 21 april 2017. Toen maakte wethouder Strijk via Sleutelstad.nl bekend dat hij het Huigpark geschikt vond voor het minikoraal en de taptoe in het kader van de 3-oktoberviering. Daarmee sprak hij voor zijn beurt, omdat het college van Burgemeester en wethouders hierin nog niet waren gekend naar nu blijkt. Besluitvorming vindt deze week (19) plaats. Het kwam hem waarschijnlijk beter uit eerst de publieke opinie daarin te betrekken. Tegen deze twee incidenten heeft de wijkvereniging fel geprotesteerd bij de gemeente.

Mensonterend

Bij de ondertekening van het convenant noemde voorzitter Erich Püschel van wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt het plan voor het Rrrollend Foodtruck festival voor de deur van de daklozenopvang zelfs ‘mensonterend’. Het plan is inmiddels verplaatst naar het Ambachtsplein, maar in het Energiepark zouden de daklozen via een aparte corridor tussen hoge hekken naar hun slaapplaats moeten lopen, terwijl de bezoekers van Rrrollend R ‘met een biertje in de ene hand en een hamburger in de andere hand’ zichzelf zouden staan te vermaken, terwijl er een strikt alcohol verbod geldt.

Ook het plan voor het Huigpark wijst de wijkvereniging af, omdat nog maar een jaar geleden de gemeente met de Vrienden van het Singelpark een beheerovereenkomst heeft gesloten voor het Huigpark en deze vrienden samen met vrijwilligers vele groenvoorzieningen in het park hebben uitgevoerd. De festiviteiten voor de 3-oktoberviering zouden al die inspanningen weer teniet doen, waardoor de motivatie om nog eens wat te doen dan verdwijnt.

De voorzitter van wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt hoopt dat met het convenant het overleg met de gemeente verbetert en dat de gemeente voor het minikoraal en de taptoe een andere locatie vindt.