Voor verbetering van de leefbaarheid heeft de gemeente Leiden begin dit jaar vier wijkBOA’s aangesteld. Deze werken nauw samen met de wijkagenten. Hun werkgebieden corresponderen daarom met de politiewijken. WijkBOA voor de binnenstad is Martin Oppelaar.

De politie zorgt voor opsporing, handhaving voor meer VEILIGHEID en een wijkBOA (Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar) voor opsporing en handhaving voor meer LEEFBAARHEID. Er wordt gewerkt op basis van een handhavingsvisie. Het team Handhaving Veiligheid richt zich op het aanpakken van normconform gedrag. Het team Handhaving Openbare ruimte richt zich op de naleving van zowel gemeentelijke als landelijke regelgeving voor de leefbaarheid in de openbare ruimte, zoals afval, parkeren, overlast personen, uitstallingen, evenementen, honden overlast en overlast op het water.

De wijkagent moet de verbindende factor zijn op het gebied van veiligheid en de wijkBOA’s zoeken het (snelle) contact op het gebied van leefbaarheid met externe partners zoals onder andere wijk- en buurtverenigingen, bewonerscommissies, etc.. De wijkBOA moet in zijn wijk een vertrouwd gezicht worden en op de hoogte zijn van alle problemen en knelpunten.

WijkBOA Martin Oppelaar is bereikbaar via m.oppelaar@leiden.nl of 06-52526032.

Wijkagent Willem van Egmond is bereikbaar via willem.van.egmond@politie.nl of 06-50561410.