Brug van Huigpark naar Oude Herengracht en Blekerspark

Op 17 februari is het conceptontwerp voor vijf bruggen voor het toekomstige Singelpark rond de binnenstad van Leiden gepresenteerd. Komende zomer wordt het uitvoeringsbesluit verwacht. Naar verwachting kan medio 2017 met de bouw van de loop- en fietsbruggen worden begonnen.

Voor Noordvest-Molenbuurt gaat het om de bouw van een brug tussen het Huigpark en de Oude Herengracht voor een verbinding met het Blekerspark.

De gemeenteraad van Leiden heeft op 21 januari 2016 ingestemd met het definitief ontwerp voor de Singelparkroute. Daarmee kunnen de verschillende onderdelen van het Singelpark worden uitgevoerd. Om een samenhang in het Singelpark van ongeveer 6 kilometer rond de binnenstad van Leiden te laten ontstaan is langs de hele route een beeldmerk ontwikkeld dat de identiteit van het park, als een levendig, groen en botanisch stadspark versterkt. De route wordt herkenbaar door de plaatsing van parkpoorten en -iconen, Hortus plantenbakken, groene parkstraten, arboretumbomen en informatievoorziening.

Verder zijn vijf bruggen ontworpen die het Singelpark toegankelijk moeten maken. De bruggen zijn ontworpen door het Belgische Architecten Bureau NEY en Partners uit Brussel. NEY is bekend van geslaagde ontwerpen voor bruggen in onder andere Amsterdam en Nijmegen. Het architectenbureau is gevraagd ‘een familie van bruggen’ voor de Singelparkroute te ontwerpen waardoor de samenhang met het park wordt vergroot.

Architect Kenny Verbeek van NEY gaf op woensdag 17 februari een presentatie van de brugontwerpen. Het ontwerp kenmerkt zich door drie elementen: stalen U-elementen in cortenstaal, spiegelende RVS bollen en een stenen vloer. Het zijn ‘ingetogen’ bruggen met veel respect voor de historische context van Leiden. Met ingetogen bedoelt hij minimalistisch met weinig materiaal. Elke brug draagt iets unieks bij aan de stad, meent de architect.

Locaties bruggen

De parkbruggen zorgen voor de verbinding tussen een aantal parkonderdelen waardoor een aaneengesloten route ontstaat en het Singelpark als één samenhangend park wordt ervaren. In totaal staan er vijf nieuwe parkbruggen op het programma. Over twee extra bruggen wordt nog nagedacht. De vijf bruggen liggen aan de binnenzijde van de Singel.

De bruggen komen op de volgende locaties:

-Zijlpoort, verbinding tussen de Zijlpoort en het Ankerpark

-Meelfabriek, verbinding tussen het Ankerpark en de Meelfabriek

-Veerplein, verbinding tussen het Utrechtse Veer en de Kaarsenmakersstraat

-Blekerspark, verbinding tussen het Huigpark en de Oude Herengracht (illustratie)

-Arsenaalplein, verbinding tussen het Rembrandtpark en het Arsenaalplein

Tijdpad

De gemeente Leiden heeft in 2012 een kaderbesluit genomen om met prioriteit een aaneengesloten Singelparkroute te realiseren. Met het kaderbesluit is geld gereserveerd voor de ontwikkeling van deze vijf nieuwe bruggen. In april 2015 is een programma van eisen vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Een onafhankelijk kwaliteitsteam heeft in de zomer van 2015 het Belgische architectenbureau NEY & Partners geselecteerd voor het ontwerpen van de bruggen.

In drie ontwerpstappen wordt gewerkt naar een uitvoeringsbesluit dat medio 2016 wordt voorgelegd aan het gemeentebestuur. De planning ziet er als volgt uit:

1)Voorlopig Ontwerp: december 2015 – februari 2016

2)Definitief Ontwerp (VO+): maart – april 2016

3)Uitvoeringsbesluit zomer 2016

4)Aanbesteding en bouw: medio 2017