Top 3 van wensen voor herontwikkeling Energiepark e.o.: groen (87%), wonen(59%) en recreatie(58%). Dat blijkt uit de stadsenquête van de gemeente Leiden in het participatietraject voor dit gebied. Aan de enquête namen 973 mensen deel. Op de eerste bijeenkomst van 12 december in dit traject kwamen ruim 120 mensen af. De volgende bijeenkomst: 30 januari 2019.

Andere wensen in de stadsenquête zijn culturele activiteiten (56%), horeca (42%), werken (30%), winkels (18%) en parkeren (10%). Op de enquête reageerden mensen uit de omgeving van het Energiepark (50%) en overig binnenstad (17%), overig Leiden (31%) en buiten Leiden (2%). De leeftijd van de respondenten ligt tussen 45-54 (24%); 35-44 (22%); 25-34 (18%); 55-64 (16%); 65 e.o. (15%).

Aandachtspunten

Als grootste aandachtspunten werden genoemd:

  • •Risico op geluidoverlast, grote evenementen en (parkeer)drukte;
  • •Onveiligheid, aanwezigheid daklozen;
  • •Niet alles volbouwen, behoud van groen;
  • •Niet uitleveren aan commercie;
  • •Luister naar alle bewoners;
  • •Passende (industriële) bouwstijl;
  • •Verkeersveiligheid (Langegracht);
  • •Denk duurzaam.

Boodschap

De respondenten konden via de enquête de gemeente ook nog toespreken. Zo hopen zij dat de gemeente de belangen van de bewoners serieus neemt en naar hun luistert. ‘Ga niet eigengereid aan de slag, omdat dat voor de gemeente het meeste voordeel oplevert.’ En ‘Gooi het gebied niet vol met woningen en andere gebouwen’, ‘Geef denksporten (goed voor jong en oud) de ruimte’; Geef de fietser de ruimte’; ‘Een stad is om te wonen, ook voor de volgende generatie’.

Meer informatie