Vijf bruggen verbinden de verschillende onderdelen van het Singelpark.

Vijf bruggen verbinden de verschillende onderdelen van het Singelpark.

De gemeenteraad van Leiden heeft in januari ingestemd met het definitief ontwerp voor de Singelparkroute. Daarmee kunnen de verschillende onderdelen van het Singelpark worden uitgevoerd. Singelparkplannen in Noordvest zijn herinrichting Lammermarkt tot groen evenementenplein, vergroenen Marepoortskade, geveltuinen langs 3e Binnenvestgracht, aanleg Energiepark, verbetering Huigpark en brug tussen Huigpark en Oude Herengracht. Op 12 maart is in het Huigpark van 10.00 – 15.00 uur een actiedag voor vrijwilligers.

De gemeenteraad heeft in oktober 2013 besloten de huidige singelrand tot een echt binnenstadspark te bestemmen door bestaande stadsonderdelen te verbinden, te vergroenen en te versterken. Bestaande parken worden aan elkaar verbonden met bruggen, plekken die nog niet groen genoeg zijn worden groener gemaakt, en in andere delen wordt de parkstructuur versterkt.

Leiden wil zo het langste, mooiste en spannendste stadspark van Nederland realiseren. Een aaneengesloten park van ongeveer 6 kilometer rondom de binnenstad, waar bezoekers van de natuur kunnen genieten, varen, wandelen, spelen, picknicken, sporten of juist niets doen. Het beschikbare budget is ongeveer 14 miljoen euro. Via informatieavonden, klankbordgroepen en open dagen zijn door omwonenden en Vrienden van het Singelpark ideeën aangedragen en is ook via crowdfunding geld opgehaald om extra plannen per locatie uit te voeren.

Lammermarkt

In de wijk Noordvest-Molenbuurt krijgen veel Singelparkonderdelen nu vaste vorm. De Lammermarkt (uitvoeringsbesluit februari 2016) wordt na het voltooien van de ondergrondse parkeergarage (met een diepte van 22 meter de diepste van Nederland) ingericht als een groen evenementenplein (onder andere voor 3-oktoberactiviteiten), waarbij de doorgaande verkeersfunctie, ook voor het openbaar vervoer, op de Molenwerf blijft bestaan. Aansluitend wordt de Nieuwe Beestenmarkt met als basis de ondergrondse parkeergarage tot één van de aanloopstraten naar de binnenstad getransformeerd. Verder wordt de Valkbrug vernieuwd en verhoogd als entree van de stad.

Groene verbinding

De Singelparkroute route volgend wordt de Marepoortskade groener gemaakt en komt langs de kade een aanlegsteiger voor boten. Daarnaast is er een initiatief om langs de 3e Binnenvestgracht geveltuinen aan te leggen. Deze twee plannen vormen zo een groene verbinding tussen de Lammermarkt en het nieuwe Energiepark.

Energiepark

Het voormalige Nuon-terrein wordt getransformeerd tot een groen en levendig Energiepark (uitvoeringsbesluit januari 2016). Monumentale gebouwen krijgen hier een nieuwe functie. In het park vinden straks kleine evenementen plaats, zoals demonstraties van nieuwe energie, oude ambachten, regionale markten, kleine concerten, et cetera. Het Energiepark krijgt aansluiting op het ernaast gelegen Huigpark, dat nu nog een zieltogend bestaan leidt.

Huigpark

Voor het huidige Huigpark is op de Algemene Ledenvergadering van 17 februari een voorlopig ontwerp gepresenteerd. Er is een verbeteringsplan gemaakt, waarin de panden van Dudok op de noordkop van de Noorderstraat visueel een grotere functie krijgen. Het sportveld wordt verbeterd, er komen een speelveld voor kinderen, zonneweiden, picknick- en schaaktafels, wandelboulevard langs het water, een vlonder op het water, een vissteiger, een natuur- en kweektuin. De tunnel naar het centrum onder de Langegrachtflat wordt opgeknapt. Er komt een beheerconvenant met weeksessies voor bewoners om aan te haken. Voor de uitvoering is 45.000 euro opgehaald via crowdfunding.

Actiedag

Voor vrijwilligers is er op 12 maart van 10.00 – 15.00 uur een actiedag in het Huigpark. Hier kan informatie worden verkregen over het verbeteringsplan en kunnen vrijwilligers en omwonenden meehelpen met de aanplanting.