B&W hebben geen haast met de verkoop van de panden van Scheltema en Energiepark. Dat zei wethouder Paul Laudy in antwoord op een inbreng van voorzitter Wiecher Steenge van wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt in de raadscommissie voor Stedelijke ontwikkeling. Tegen de zomer komt hij met een nota van uitgangspunten.

Wethouder Laudy komt met dit besluit gedeeltelijk tegemoet aan de klachten van de betrokken wijkverenigingen die al een jaar om inspraak op de plannen vragen. Volgens Laudy ligt het aan de nieuwe Omgevingswet die de omgeving eerder bij de planvorming betrekt, maar op een moment dat nog niet alles bekend is en de gemeente niet alle antwoorden heeft. In het geval van het plan van MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) voor de herontwikkeling van Scheltema en Energiepark verwees hij voor reacties steeds naar de ontwikkelaar. Deze marktpartij presenteerde de eerste versie van het planvoorstel in januari 2017, terwijl de definitieve haalbaarheidsstudie pas vorige maand werd gepresenteerd.

Wonen of feesten?

Tijdens een thema-avond op 30 januari waar de wethouder en politiek Leiden waren uitgenodigd riepen ruim 80 omwonenden de gemeente ter verantwoording. Zij vonden de gegeven inspraakperiode tot 19 februari te kort en vroegen om meer ruimte voor een wijkvisie. Daaraan komt de wethouder nu tegemoet. Maar in het belang van het plan. In eerdere gemeenteraadsbesluiten (onder andere voor het Singelpark) is al aangegeven dat dit deel van Leiden moet worden versterkt. En deze ontwikkelaar biedt Leiden die kans. Maar wat prevaleert bij deze planontwikkeling vroeg Wiecher Steenge tijdens zijn inspreekbeurt bij de raadscommissie: ‘Wonen of feesten?’

Laudy gaat nu eerst het plan verder bestuderen en de reacties op het plan toetsen, die onder andere via www.watergasfabriek.nl door betrokkenen worden gegeven. Tegen de zomer stuurt hij een nota van uitgangspunten naar de gemeenteraad. Verder wil hij een dialoog aangaan met de omliggende wijken. ‘De buurt heeft zich terecht zorgen gemaakt’, aldus Laudy. Met de gemeenteraad wil hij voorwaarden formuleren voor een ondersteunende programmering voor binnen en buiten gebouwen om de gebiedsontwikkeling te versterken.

Plan MBE Groep

De plannen van de MBE Groep betreffen de aankoop van vastgoed, restauratie van industrieel erfgoed en exploitatie en programmering in en buiten de gebouwen. Het betreft de aankoop van in totaal 6.422 m2 bruto vloeroppervlak, bestaande uit het gebouw van Scheltema, vier industriële monumenten in het Energiepark en in de toekomst van de ernaast gelegen Energiecentrale als die zijn functie verliest. Daarnaast wil de MBE Groep het recht horeca te exploiteren en evenementen te programmeren in de publieke ruimte van het Energiepark. De uitvoering vindt gefaseerd plaats en volgens planning moeten de plannen in 2025 zijn afgerond.

De plannen betekenen een grote inbreuk op het leefklimaat van de betreffende wijk Noordvest-Molenbuurt. ‘De MBE Groep wil niet alleen de gebouwen van Scheltema en Energiepark kopen, maar ook de publieke ruimte rondom exclusief exploiteren en programmeren. Dit betekent een aanpassing van het bestaande evenementenbeleid, het parkeerbeleid in de omliggende wijken, en de daklozenopvang die zijn entree heeft in het Energiepark’, aldus de wijken in een brief. Zij vroegen de gemeenteraad daarin geen overhaaste en onomkeerbare besluiten te nemen. Daaraan lijkt nu te zijn tegemoet gekomen.