De gemeente Leiden heeft vanaf vrijdag 3 april 2020 de opvang van dak en thuislozen uitgebreid in gebouw Nieuwe Energie. Woningcorporatie Portaal stelde twee vergaderzalen beschikbaar om de opvang aan de richtlijnen van het RIVM te kunnen voldoen. Doel is om besmetting met het coronavirus te voorkomen.

Twee vergaderzalen

Stichting Binnenvest biedt al meer dan tien jaar dag en nachtopvang aan dak- en thuislozen aan Papegaaisbolwerk 25 in gebouw Nieuwe Energie . Tot medio vorig jaar kon de stichting voor winteropvang ook gebruikmaken van Gebouw C, dat in het Energiepark naast gebouw Nieuwe Energie staat. Nieuw beleid voor dak- en thuislozen en eigen opvang bij regiogemeenten zorgden ervoor dat Gebouw C kon worden gesloten voor de ontwikkeling van het Energiepark. Door de wereldwijde coronacrisis moet ook de opvang voor dak- en thuislozen worden aangepast aan de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Ook Gebouw C

Eigenaar woningcorporatie Portaal heeft in overleg met de gemeente tijdelijk twee vergaderzalen in gebouw Nieuwe Energie, aan de zijde van de 3e Binnenvestgracht, beschikbaar gesteld om de opvang van dak- en thuislozen aan de richtlijnen aan te passen (minimaal 1,5 meter uit elkaar). De vergaderzalen zijn sinds 3 april in gebruik. In deze zalen is ruimte voor twintig bedden. Gebouw C wordt ook zo snel mogelijk aangepast voor de spreiding van bedden. Op deze locatie kunnen vijftien cliënten worden opgevangen.

Quarantaine

Mocht het onverhoopt nodig zijn om wegens ziekte een cliënt in quarantaine te plaatsen, dan is daar ook ruimte voor gecreëerd. Op dit moment zijn er geen cliënten ziek. Dit wordt volgens de gemeente dagelijks in de gaten gehouden. In totaal verblijven er nu 64 cliënten in de opvang in gebouw Nieuwe Energie. Het gaat primair om een spreiding van de bedden van de huidige cliënten en geen uitbreiding. De ingang voor de cliënten blijft Papegaaisbolwerk 25.

Duur maatregel

De tijdelijke opvanglocatie blijft bestaan zolang de maatregelen van het kabinet van kracht zijn. De gemeente weet op dit moment nog niet wat de duur van die maatregelen is en wat de ontwikkelingen zijn.

Meer informatie: gemeente Leiden, tel. 14 071 – keuze 4 (maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur).