3e-binnenvestgr-nwe-situatie

Bewoners van parkstraten die hun gevels willen vergroenen, geeft de gemeente maximaal 25 euro per m2 subsidie. Parkstraten zijn straten die delen van het Singelpark met elkaar verbinden. De gemeente presenteerde op 1 februari groenplannen voor Marepoortkade, Marepoortsplein en 3e Binnenvestgracht.

Ernest Pelders van de gemeente Leiden presenteerde op 1 februari samen met collega Inge van den Berg plannen om de Marepoortkade, het plein op de Marepoortsbrug en de 3e Binnenvestgracht te vergroenen. Als van mei tot oktober het Lammermarktplein wordt ingericht tot groen evenementenplein vormt onze wijk met het Energiepark en het Huigpark de noordelijke rand van het Singelpark.

Om een groene rand te gaan vormen moeten de straten die deze delen met elkaar verbinden, nog worden aangepakt. De gemeente voert eigen vergroeningsplannen uit. De bewoners in deze straten worden gestimuleerd hieraan mee te werken door dak- en geveltuinen aan te leggen en klimop langs gevels te planten. Uitvoering van de gemeenteplannen vindt de laatste helft van maart plaats.

Particulier initiatief

Alle groene elementen die de gemeente aanlegt, krijgen eenzelfde vormentaal als in het hele Singelpark om eenheid te creëren. Zo komen aan de lantaarnpalen langs de Marepoortkade de bekende hanging baskets. Langs het water komen bomen met aan de voet bloemperken met varens en geraniums. Ook in de straat langs de gevel worden bloemperken aangelegd. Hier met Rhododendrons. Aan de gevel wil de gemeente ook graag groene elementen maar dat moeten de eigenaren van die woningen uitvoeren. Dat particulier initiatief wil de gemeente daarom subsidiëren.

Marepoortsbrugplein

Op het plein van de Marepoortsbrug komen twee houten bankjes met decoraties die ook elders in het Singelpark voorkomen, waardoor eenheid ontstaat. Aan de brugleuningen komen aan beide zijden bloembakken te hangen zoals elders in de binnenstad. Hier komen ook twee parkpoorten die de entrees naar het Energiepark en de Lammermarkt moeten markeren. De gemeente onderzoekt nog of de vissersstek aan de voet van de Marepoortsbrug bij het plan kan worden betrokken of in ieder geval kan worden schoongemaakt.

3e Binnenvestgracht

Aan de twee lantaarnpalen voor café Respons en aan de eerste drie lantaarnpalen van de 3e Binnenvestgracht komen ook hanging baskets. Verder komen in de 3e Binnenvestgracht verschillende soorten bomen met in de boomspiegels bloemperken. Aan de afsluithekken van de Zamenhofstraat worden rozenstruiken bevestigd. Ervoor komen zogenaamde hortusbakken met bloemen en planten. Het aantal parkeervakken, vooral voor gebouw de Nieuwe Energie, maakt echte vergroening hier niet mogelijk. De gemeente hoopt op initiatieven van de eigenaar-bewoners ertegenover voor geveltuintjes. Bij de ingang van gebouw de Nieuwe Energie komt een bankje te staan en ertegenover op de hoek van de Reineveststeeg naast de fietsbeugels hagen laurier.

Entree Energiepark

Het hek in de 3e Binnenvestgracht naar het Energiepark wordt vernieuwd als entree van het Energiepark. De entree is nu niet openbaar toegankelijk, omdat de bedrijven in het gebouw de Nieuw Energie dat niet wilden bij het openstellen van de opvang van daklozen en drugs- en alcoholverslaafden in hetzelfde gebouw. Deze opvang kreeg toen een beschermde ingang via het terrein van het voormalige Nuon-terrein dat nu het Energiepark moet vormen. Nu gebouw C op dit terrein voor daklozen blijft opengesteld tot april 2019 zal het hek naar het Energiepark misschien langer nodig zijn. Volgens de gemeente wordt het sleutelbeleid van deze entree besproken in de Beheergroep Veiligheid Openbare Ruimte (BVOR).

Meer informatie over de vergroeningsplannen bij projectmanager Singelpark Ernest Pelders, e.pelders@leiden.nl

Hier meer informatie over de subsidievoorwaarden voor groene daken