Leiden krijgt géén Rijn Gouwe Lijn (RGL) door de binnenstad. Dat hebben de nieuwe collegepartijen VVD, CDA, SP en D66 in de Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten: de RGL gaat van Gouda naar Leiden over bestaand spoor rijden en het gedeelte van Leiden naar de kust wordt gerealiseerd door middel van een ‘vertrambare busbaan’.

Welke overwegingen de doorslag hebben gegeven is niet duidelijk. Wel dat Leiden zich van het begin af aan sterk heeft verzet tegen een tracé door de binnenstad, zodanig zelfs dat de Provincie zijn ‘doorzettingsmacht’ ging gebruiken om Leiden te dwingen toch mee te werken aan de aanleg. Ook waren er steeds somberder prognoses met betrekking tot enerzijds de kosten van aanleg en anderzijds de vervoersprognoses.

Buurtvereniging Noordvest-Molenbuurt heeft van het begin af aan de koers gevaren geen energie te steken in verzet tegen een project dat er hoe dan ook leek te moeten komen, maar die energie te benutten om de negatieve gevolgen voor de buurt tot een minimum te beperken.