De MBEG presenteert 26 januari het definitieve voorstel voor de herontwikkeling van Scheltema en Energiepark. Wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt wijdt op 30 januari een deel van haar Algemene Ledenvergadering aan deze ontwikkeling samen met buurtvereniging Groenoord-Zuid. Tijdens dit themadeel licht wethouder Paul Laudy het plan toe, waarna een paneldiscussie plaatsvindt met acht politieke partijen.

De MeyerBergman Erfgoed Groep (MBE Groep) heeft in juni bij de gemeente Leiden het plan ingediend met de titel ‘Creativiteit met een groen aureool’. Dit plan omvat de aankoop van het Scheltema-complex en vier panden in het Energiepark. De gemeente heeft ingestemd met een haalbaarheidstudie voor het plan. De resultaten daarvan zijn in september 2017 gepresenteerd. Na overleg tussen ontwikkelaar, gemeente en betrokken organisaties wordt 26 januari het definitieve voorstel gepresenteerd.

Bestemmingsplanwijziging

De fabriekspanden zullen worden gerestaureerd en geschikt gemaakt voor culturele activiteiten. Daarnaast zal de MBE Groep in diverse gebouwen eigen horecavoorzieningen opzetten. Deze zullen diverse evenementen in het ‘groen’ van het Energiepark als onderdeel van het Singelpark ondersteunen. De ontwikkelaar wil de bestemming ‘park’ van het Energiepark echter omzetten in evenementenlocatie en zelf de regie hebben over de programmering. De parkeerplaatsen verdwijnen uit het gebied van het Energiepark en moeten elders worden opgelost.

De wijkvereniging heeft mede namens wijkvereniging Groenoord-Zuid een brief gestuurd aan het College van B&W, waarin ze voorzichtig positief is over de voorgenomen ontwikkeling voor het industrieel erfgoed in onze wijk. Toch heeft de wijkvereniging ook vragen en zorgen. Deze betreffen het gebruik van de publieke ruimte (Energiepark, de Oude Singel) voor allerlei evenementen, de leefbaarheid in de wijk (geluidsoverlast), de sociale veiligheid (daklozenopvang) en het verkeer (parkeren van fietsen/auto’s). Wordt onze wijk (Lammermarkt, Filmhuis, Scheltema, De Nobel, InCasa, Energiepark, Ambachtsplein en Huigpark) de Evenementenboulevard van Leiden. Hebben wij daarop als bewoners nog invloed?

Laudy en paneldiscussie

Wethouder Paul Laudy (Bouw en Openbare Ruimte) geeft tijdens de thema-avond zijn visie op de plannen van de MBE Groep en gaat in op de zorgen en vragen, die de wijkverenigingen in een brief aan het College B&W hebben geuit. Hierna kunnen bewoners vragen stellen aan de wethouder. Vervolgens vindt een paneldiscussie plaats tussen lijsttrekkers/fractieleden van acht politieke partijen aan de hand van vier stellingen, gevolgd door een korte discussie met bewoners. Het themadeel vindt plaats van 19.45-21.15 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Aansluitend vindt een korte Algemene Ledenvergadering plaats van wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt. De agenda is hier in te zien. Tijdens deze vergadering kunt u vragen stellen over andere projecten in onze wijk en problemen onder de aandacht brengen. Iedere bewoner van Noordvest-Molenbuurt is lid, behalve als u schriftelijk heeft opgezegd.

De thema-avond en Algemene Ledenvergadering van wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt vindt plaats in gebouw Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23. De ledenvergadering vindt plaats van 21.30 – 22.00 uur. Het verslag van de vorige vergadering is hier in te zien.