Hubspot heet sinds juni PLNT. Het opleidingsinstituut gaat een tweede fase in. Directeur ondernemerschap Bastiaan de Roo ziet graag samenwerking met buurbedrijven en buurt. We moeten elkaar meer ontmoeten, vindt hij. Als gebaar vergroent hij het gebouw en plantte samen met studenten en Vrienden van het Singelpark 400 planten langs de gevel.

Het gaat goed met het opleidingsinstituut voor jonge (student)ondernemers aan Langegracht 70. Binnen het gebouw bruist het van de activiteiten. Het is een komen en gaan van studenten en ondernemers, maar buiten het gebouw leeft dat nog niet zo. Er is zelfs lichte overlast van rommel, straatvuil en rondhangende daklozen. Daarom wil het opleidingsinstituut meer positiviteit uitstralen en daarmee een voorbeeld zijn voor de omgeving.

Nieuwe naam

De opleiding die samenwerkt met de Universiteit en Hogeschool Leiden, wil na twee jaar meer vernieuwing en innovatie uitstralen en nam in juni een nieuwe naam aan, PLNT Leiden Centre for innovation and entrepreneurship. Het instituut biedt startende ondernemers ondersteuning, netwerken, actuele kennis en flexibele ruimtes en werkplekken. Groeit het jonge bedrijf door naar drie of vier werknemers dan moet het zelfstandig door.

Vergroening

Om de tweede fase te symboliseren kiest het opleidingsinstituut ervoor het gebouw aan de Langegracht te vergroenen met dak- en geveltuinen. Op 10 september zijn samen met de buurt en Vrienden van het Singelpark 400 planten in de geveltuinen langs het pand aangebracht. Er is inmiddels ook een vergunning om een daktuin (1.075 m2) aan te leggen en deze toegankelijk te maken. Het is nog een wens om plantenbakken op de stenen bordessen van het gebouw te plaatsen om het gebouw nog extra te vergroenen. Daaraan werkt het ROC op dit moment. Zo moet de uitstraling naar de wijk levendiger, groener en socialer worden, aldus Bastiaan de Roo.
PLNT koos in samenwerking met landschapsontwerper Michelle de Roo voor een biodiverse en bijenvriendelijke invulling. Met deze invulling draagt het opleidingsinstituut bij aan het opvangen en vasthouden van regenwater, verbeteren van luchtkwaliteit, het aangezicht van het pand en de sociale cohesie. Een win-win-situatie op alle fronten, meent PLNT.

Woningbouwlocatie

Het opleidingsinstituut heeft zich op 1 november 2016 aan Langegracht 70 gevestigd en heeft een huurcontract van vijf jaar. Het pand behoort samen met het deel waarin woningcorporatie De Sleutels is gevestigd tot een ontwikkelingslocatie. De locatie was bestemd voor een nieuw kantoor voor de gemeente. De gemeente kiest er echter voor ruimte in het Level-gebouw bij het station te huren. In 2022 wordt het nu mogelijk een woningbouwlocatie. Dat hangt af van de toekomstige ontwikkeling van het Energiepark.
Contact met PLNT over de geveltuin, innovatieve daktuin of een andere initiatief via tel 071-5272467 of contact@plnt.nl