illustratie Nieuwe Lammermarkt

B & W hebben op 16 februari 2016 ingestemd met het uitvoeringsbesluit Herinrichting openbare ruimte Lammermarkt en Nieuwe Beestenmarkt en vernieuwen Valkbrug. Dit besluit wordt op 31 maart aan de gemeenteraad voorgelegd. Het wordt besproken in de commissievergadering Stedelijke Ontwikkeling van 3 maart.

Het uitvoeringsbesluit is de uitwerking van het in april 2015 vastgestelde kaderbesluit. Er is een ontwerp gemaakt op basis van onderstaande uitgangspunten:

  • de realisatie van een groen evenementenplein op de Lammermarkt, met een goede verblijfskwaliteit;
  • het waarborgen van een doorgaande verkeersfunctie, ook voor (H)OV op de Molenwerf;
  • de transformatie van de Nieuwe Beestenmarkt tot één van de aanloopstraten naar de binnenstad, vanaf het bronpunt parkeergarage Lammermarkt;
  • het realiseren van een nieuwe Valkbrug, als waardige entree van de stad. 

Met het uitvoeringsbesluit neemt de gemeenteraad de investeringsbeslissing voor de uitvoering van het project. De totale dekking voor de inrichting van de openbare ruimte op de Lammermarkt – Nieuwe Beestenmarkt en de realisatie van de nieuwe Valkbrug bedraagt € 13.144.802.

In de vergadering van de raadscommissie, kunt u inspreken. Als u dat wilt, dan moet u zich hiervoor aanmelden bij commissiegriffier Anna-Marie Slink. Dit kan per e-mail via a.m.slink@leiden.nl. De spreektijd bedraagt maximaal vijf minuten.

16.0150_Uitvoeringsbesluit_Herinrichting_openbare_ruimte_Lammermarkt_en_Nieuwe_Beestenmarkt_en_vernieuwing_Valkbrug