Bus in twee richtingen op Nieuwe Beestenmarkt?

Het participatieplan voor het nieuwe busstation bij het station is vastgesteld. In november moeten twee varianten voor de locatie aan de gemeenteraad worden aangeboden. Met dit proces moeten betrokkenen hun belangen kunnen inbrengen en deelnemen aan de dialoog. Planning

Een belangrijke eerste stap in het participatieproces is ‘joint fact finding’. Dit betekent dat de gemeente samen met belanghebbenden vaststelt welke onderzoeken er moeten worden uitgevoerd voordat de verschillende varianten kunnen worden uitgewerkt. Hiervoor organiseert de gemeente een bijeenkomst op woensdagavond 17 mei. Vervolgens worden tijdens een grotere startbijeenkomst op woensdagavond 7 juni de verschillende belangen en idee├źn verzameld.

Voor de zomer moet nog een derde bijeenkomst worden georganiseerd. Hierin wordt gezamenlijk bekeken welke oplosrichtingen kansrijk zijn. In de zomerperiode werkt de gemeente deze oplosrichtingen in grote lijnen uit, inclusief de (nieuwe) onderzoeksvragen die daarbij horen. Direct na de zomer kunnen de eerste varianten dan verder worden besproken met belanghebbenden. Daarna werkt de gemeente toe naar de twee varianten die in november aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Bijeenkomsten

Het participatietraject wordt begeleid door onafhankelijke procesbegeleiders. Bewoners in een breed gebied rondom Leiden Centraal ontvangen begin mei een uitnodiging voor deze bijeenkomsten op hun huisadres. Maar ook belanghebbenden buiten dit gebied zijn welkom, bijvoorbeeld OV-gebruikers.

Meer informatie

Tijdens het participatieproces houdt de gemeente de bewoners regelmatig op de hoogte via een digitale nieuwsbrief. De eerste nieuwsbrief verschijnt binnenkort. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website www.leiden.nl/busstation. Op deze website is alle informatie te vinden over het participatieproces. Ook kunt u zich hier ook aanmelden voor de eerste bijeenkomst. Als u nog vragen heeft dan kunt u deze stellen via die website.