Wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt is verbaasd en verbijsterd dat Burgemeester en wethouders 3-oktoberactiviteiten in het Huigpark willen houden zonder overleg met de buurt. Het wijkbestuur is in overleg met het college over voorwaarden voor informatie-uitwisseling en tekent daarvoor op 8 mei een convenant. Ondanks de afspraken hierover moet de wijkvereniging toch plannen voor de buurt uit de media vernemen.

Sleutelstad.nl publiceerde 21 april een interview met wethouder Strijk waarin hij bekend maakte dat enkele elementen die voorheen op de Garenmarkt plaatsvonden, door de bouw van de ondergrondse parkeergarage op die locatie naar het Huigpark worden verplaatst. Dan gaat het om het minikoraal en de pleintaptoe. Daarin sprak de wethouder duidelijk voor zijn beurt, omdat de wijkvereniging en de buurt nog niet waren ingelicht en ook de 3-oktobervereniging nog geen officiële aanvraag voor die activiteiten had ingediend.

Contactpersoon

Dit voorjaar nog heeft de wijkvereniging op verzoek van de gemeente een contactpersoon evenementen voor het Huigpark aangewezen en ook deze contactpersoon is niet over de plannen ingelicht. De wijkvereniging schrijft op 2 mei in een brief aan het college, dat het Huigpark voor deze activiteiten geen geschikte locatie is. Daarin schaart het bestuur zich achter de reactie van Stichting Vrienden van het Singelpark. Het Huigpark is een onderdeel van het Singelpark rond de binnenstad.

Vorig jaar heeft de gemeente nog het beheer van het Huigpark uit handen gegeven aan de Stichting Vrienden van het Singelpark. Er worden met veel vrijwilligers verschillende onderhouds- en verfraaingswerkzaamheden aan het park uitgevoerd. Vorige maand presenteerde dezelfde wethouder Strijk er nog met veel vertoon beeldkenmerken om van alle onderdelen van het Singelpark een geheel te maken.

Tribunes en bierplatforms

Dat staat in schril contrast met de ‘tribunes voor 4.000 kinderen en bierplatforms voor twee feestavonden’ voor de 3-oktoberactiviteiten. Volgens voorzitter Conny Broeyer van de Stichting is het gebied vroeger vervuild geweest en nu met een laag grond afgedekt. ‘De bodem is zacht en nat en de kans op beschadiging is dan groot’, aldus Broeyer in het Leids Dagblad.

Convenant

Het bestuur van wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt kan het niet plaatsen dat deze kwetsbare locatie rondom Oud en Nieuw nog werd beoogd als vuurwerkvrije zone, maar nu kennelijk wel geschikt wordt bevonden voor grootschalige activiteiten als de 3-oktoberviering. De wijkvereniging is nu nog steeds niet officieel benaderd over de activiteiten in het Huigpark en hoopt dat het informatie-convenant, dat maandag 8 mei met wethouder Marleen Damen wordt getekend, daarin verandering kan brengen.