De bewoners van Langegracht 76-134 hebben nu vrij uitzicht op het Huigpark. Maar hoe lang nog? Het college van B&W wil het Stadsbouwhuis slopen voor nieuwbouw en een deel ervan ...
Verder Lezen
Ongeremde seks, het gebruik van ‘ballonnen’ en drugs, vervuiling en geluidoverlast. Veel klachten over het Huigpark, waar blijkbaar alles kan en mag. Omwonenden zijn de overlast zat. Dat zeggen zij ...
Verder Lezen
Bewoners van de Oude Singel en Oude Vest maken bezwaar tegen de horecabestemming die de gemeente Leiden geeft aan vier straten in Noordvest-Molenbuurt. In de Horecavisie Leiden 2020 schrapt de ...
Verder Lezen
De Stichting het Leids Wevershuis plaatst samen met Vrienden van het Singelpark een gedenkbank in het Huigpark naast de Huigstraat(brug). Het wordt een ontmoetingsplaats met een verwijzing naar de geschiedenis ...
Verder Lezen
De gemeente Leiden heeft vanaf vrijdag 3 april 2020 de opvang van dak en thuislozen uitgebreid in gebouw Nieuwe Energie. Woningcorporatie Portaal stelde twee vergaderzalen beschikbaar om de opvang aan ...
Verder Lezen
Wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt ondersteunt een hulpactie aan wijkbewoners, die mogelijk hulp nodig hebben door de verspreiding van het Corona-virus. Het kan gaan om hulp aan ouderen, mensen met een zwakke gezondheid ...
Verder Lezen
Wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt hield op 14 november een informatiebijeenkomst over twee thema’s: ‘Verhuizing van de daklozenopvang’ als onderdeel van de herinrichting Energiepark en ‘Minder parkeren in de wijk’. Aansluitend was er ...
Verder Lezen
Overzicht van (buiten)activiteiten in de wijk Noordvest-Molenbuurt in 2020. Met geluidcategorieën en nuttige adressen en telefoonnummers bij overlast ...
Verder Lezen
De Vrienden van het Singelpark hebben toestemming van de gemeente om een Calisthenicsveld aan te leggen in het Huigpark. Het wordt aangelegd tussen het Stadsbouwhuis en het Tweelinghuis. De uitvoering ...
Verder Lezen
Het rondreizend kunstwerk ‘Ode aan het Varken’ is van 15 mei tot 1 juli 2019 te zien op de Lammermarkt. Marianne Thieme, fractieleider van de Partij voor de Dieren in ...
Verder Lezen
Op 6 mei zijn de werkzaamheden begonnen voor de herinrichting van het Ambachtsplein. Dat is het plein tussen de voormalige vuilverbranding (nu steenhouwerij BamBam) en het Tweelinghuis. De herinrichting maakt ...
Verder Lezen
Het Singelpark krijgt steeds meer vorm. De eerste verbindende fiets- en wandelbrug wordt in september geplaatst. Het park kan echter niet zonder participatie van bewoners. De Vrienden van het Singelpark ...
Verder Lezen
De discussie over evenementen in het Energiepark wordt geen apart traject. Die discussie is van nu. Dat beloofde de gemeente tijdens de tweede en laatste inhoudelijke participatiebijeenkomst voor de herontwikkeling ...
Verder Lezen
Zes binnenstadswijken willen een aanscherping van het geluidbeleid voor evenementen. Dat schrijven zij in een notitie aan wethouder Yvonne van Delft. Ze leveren met de notitie een bijdrage aan het ...
Verder Lezen
De gemeente hield op 30 januari 2019 in de Stadsgehoorzaal de eerste van twee inspraakavonden over de herinrichting van het Energiepark en omgeving. Alle mogelijke belanghebbenden - van horeca tot ...
Verder Lezen
De Vrienden van het Singelpark willen een aanlijnplicht voor honden in het hele Huigpark. Zij hebben een enquête gehouden onder bewoners die hun hond uitlaten in het Huigpark en dan ...
Verder Lezen
Top 3 van wensen voor herontwikkeling Energiepark e.o.: groen (87%), wonen(59%) en recreatie(58%). Dat blijkt uit de stadsenquête van de gemeente Leiden in het participatietraject voor dit gebied. Aan de ...
Verder Lezen
Houd maat. Dat is de belangrijkste boodschap uit huiskamergesprekken met bewoners over de herontwikkeling van het Energiepark e.o.. Dat bleek uit een bijeenkomst van wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt. Op woensdag 12 december ...
Verder Lezen
Het college van B&W heeft de projectopdracht ‘Herontwikkeling Energiepark en omgeving’ vastgesteld. Nu begint het participatietraject waarbij bewoners uit Noordvest-Molenbuurt, naast gelegen wijken en stadspartners kunnen meepraten over de herontwikkeling ...
Verder Lezen
Herindeling Langegracht, bouw Gouden Balbrug, mogelijke afsluiting Korte Mare en begin participatieproces voor ontwikkeling Energiepark zijn onderwerpen die wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt aan de bewoners wil voorleggen. De bewonersavond vindt plaats op ...
Verder Lezen