Na de bouw van parkeergarage Lammermarkt begint een aantal aansluitende projecten, zoals de herinrichting Nieuwe Beestenmarkt, aanleg evenementenplein Lammermarkt en het vernieuwen van de Valkbrug. Dit betekent een metamorfose rond molen De Valk.

De oplevering van de parkeergarage is verlaat. Officieel was dat 1 april. Nu wordt de tweede helft van april aangegeven. Maar het optreden van dj Armin van Buuren op Koningsdag (27 april) lag al vast. De parkeergarage is klaar en ook de inrit is voorzien van een asfaltlaag. Het uitvoerend bedrijf draagt het plein erboven nu aan de gemeente over als zandvlakte. Het optreden van Armin van Buuren krijgt derhalve het karakter van een ‘beach party’. Laat nu die zon maar komen.

Nieuwe Beestenmarkt

De herinrichting van de Nieuwe Beestenmarkt is het eerste project dat wordt aangepakt. De parkeergarage is bedoeld voor bezoekers van de binnenstad. De Nieuwe Beestenmarkt moet daarom een aantrekkelijke wandelroute worden. De herinrichting zal tot half mei duren. Het project wordt uitgevoerd door aannemingsmaatschappij Van Gelder BV. Op 6 maart is begonnen aan de zijde van Hotel Rembrandt. Eerst wordt ongeveer tweederde van het gebied aangepakt, zodat aan de overkant een strook overblijft voor fietsers en voetgangers.

Aan weerszijden komt langs de gevel een ’precario’ strook van 3 meter voor terrassen en winkeluitstallingen. Daarnaast komt een trottoir van ongeveer 2 meter en een strook met bomen en fietsklemmen. In het midden komt de rijbaan (6 meter breed) voor auto’s (één richting stad uit) en fietsers (twee richtingen) met aan weerszijden een strook voor laden en lossen. De bestaande twaalf bomen worden vervangen door veertien (‘luchtige’) loofbomen. De nieuwe bomen komen verder uit de gevel te staan.

Op de laad- en losstroken komt een halte voor stadsbussen en ter hoogte van voorheen café Malle Babbe (wordt Hudson Bar & Kitchen) komt een op- en uitstapplaats voor toerbussen. Een andere op- en uitstapplaats voor toerbussen komt op de 2e Binnenvestgracht.

Met de herinrichting komen de 25 parkeerplaatsen op de Nieuwe Beestenmarkt te vervallen. Vergunninghouders moeten dan hun auto in de parkeergarage stallen. De gemeente heeft de parkeergarage zelf in beheer. Zij stelt de parkeerplaatsen in de parkeergarage voor alle vergunninghouders beschikbaar tegen dezelfde prijs die ze nu voor een vergunning in Zone A betalen (43,60 euro per kwartaal).

Lammermarkt

Na Koningsdag (27 april) begint de aanleg van een groen evenementenplein van ruim 3.000 vierkante meter bovenop de parkeergarage onder de Lammermarkt. Op het nieuwe plein kunnen grote en kleine evenementen worden georganiseerd. Er blijft voldoende ruimte over voor de jaarlijkse 3-oktoberkermis en optredens als van dj Armin van Buuren. Met Molen de Valk als icoon en groene oevers langs de singel wordt de Lammermarkt ook een belangrijke schakel in het Singelpark rond de binnenstad. Het evenementenplein krijgt daarom een groen karakter.

De Molenwerf komt iets verder uit de gevel van de appartementen te liggen en blijft een hoofdroute voor verkeer van en naar de binnenstad. De weg krijgt een andere indeling en wordt voorzien van een groene middenberm. Daarnaast wordt de Molenwerf zo ingericht dat de bussen van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (544 per etmaal) hier kunnen gaan rijden. Ter hoogte van voormalig discotheek In Casa komen stoplichten, om het verkeer van en naar de parkeergarage door te laten.

De herinrichting van de tijdelijke parkeerplaatsen tussen de Molenwerf en Rijnsburgersingel behoort bij het project vernieuwing Valkbrug en wordt later aangepakt (zie hieronder). De herinrichting van de Lammermarkt wordt ook door aannemingsmaatschappij Van Gelder BV uitgevoerd. De herinrichting moet voor de 3-oktoberviering zijn afgerond. Voor het planten van bomen, struiken en bloemen wordt zoveel mogelijk met het plantseizoen rekening gehouden en kan later worden uitgevoerd.

Valkburg

In oktober na de 3-oktoberkermis begint de bouw van een nieuwe Valkbrug. De nieuwe brug sluit qua beeldkwaliteit aan bij het ontwerp voor de openbare ruimte en de uitgangspunten voor het Singelpark rondom de Leidse binnenstad. De brug bestaat straks uit één overspanning waardoor er meer ruimte ontstaat voor het waterverkeer. De nieuwe brug sluit ook aan op de herinrichting van de Lammermarkt, die dan is afgerond. Tijdens de vernieuwing blijft de brug toegankelijk voor het verkeer. Alleen korte noodzakelijke afsluitingen zijn toegestaan.

De aanbesteding voor dit werk loopt nu en er zijn al diverse aanbiedingen binnen. Het bouwbedrijf maakt na gunning van de opdracht het definitieve ontwerp en voert het project uit, inclusief de herinrichting van het kruispunt Schuttersveld/Rijnsburgersingel. Volgens planning moet dit werk eind 2018 worden opgeleverd. Dat betekent dat we nog bijna twee jaar in de rommel zitten.

Naast deze werken is aan de Lammermarkt op 6 maart ook de uitvoering begonnen van de verbouw en uitbreiding van Museum De Lakenhal (opening voorjaar 2019). Als dit werk klaar is begint daarnaast de bouw van een nieuw Kijkhuis. De hink-stap-sprong door dit gebied gaat dus nog wel drie jaar verder, want de voetganger is bij dit soort werkzaamheden vaak de klos.