In het kader van Leiden 50 jaar Monumentenstad is vanaf 11 juni bij de entree van het Regionaal Archief Leiden een presentatie te zien over de Stadsuitbreiding van 1611.

Het is dit jaar 400 jaar geleden, Leidse stadsvergrotingendat in Leiden de eerste grote stadsuitbreiding na de Middeleeuwen werd gerealiseerd. Landmeter Jan Pieterszoon Dou ontwierp op verzoek van het stadsbestuur een plan, dat aansloot op de bestaande wegen en waterwegen in de stad in de huidige wijken Noordvest/Molenbuurt en d’Oude Morsch.

In deze mini-expositie worden ondermeer een aantal ontwerp-tekeningen van Dou, enige persoonlijke bescheiden en een aantal kaarten van vóór en na de uitleg van 1611 getoond.

De tentoongestelde stukken zijn te zien tot 20 augustus.

Bron: www.leidenarchief.nl