Wil de gemeente op de Langegracht vrije busbanen gaan aanleggen om de doorstroming van het toekomstige HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) naar Zoetermeer te verbeteren?

Op 30 oktober jl. besprak de Raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid de  Programmaopzet voor het toekomstige HOV in Leiden en de Leidse regio.

Nadrukkelijk houdt de gemeente de mogelijkheid open voor een volledige herinrichting van de  Langegracht waarbij de bomen plaats moeten maken voor vrije busbanen (lees meer in de bijlage Programmaopzet HOV,  pp 35-44).

De wijkvereniging heeft de  Raadscommissie om politieke steun gevraagd om dit te verkomen: ‘wij zien er het nut niet van in, achten het een verarming van de leefomgeving, verslechtering van de verkeersveiligheid en een fysieke afsnijding van het Singelpark van de rest van de binnenstad. We willen geen kale busgoot op de Langegracht!’ Verder hebben wij de Raadscommissie uitgelegd waarom wij de HOV plannen van de gemeente een te zware en onevenwichtige belasting vinden voor de bewoners van de 115 appartementen aan de Molenwerf en van de 50 appartementen bij de Vlakbrug om stedenbouwkundige visies voor andere delen van de binnenstad (Stationgebied, Breestraat) te kunnen realiseren.

Lees de volledige tekst van onze oproep aan de Raadscommissie.

Bekijk ook de presentatie van de projectplanners aan de Raadscommissie.

Luister ook naar wat wethouder Strijk over de nieuwe inrichting van de Langrgacht zegt.