Hebt u klachten waarvan u denkt dat ze in relatie staan tot het daklozencentrum Nieuwe Energie? Laat ze dan óók aan ons weten. De buurt is vertegenwoordigd in het BVOR, een overleg met politie, zorgcentra en de gemeente dat de klachten verzamelt en bespreek. Mail naar Noordvest@gmail.nl.  De webmaster zorgt er dan voor dat uw klachten geanonimiseerd in het blok  ‘Commentaar’ komen te staan.

De buurtvereniging kan uw klachten niet afhandelen. U dient dus zelf de politie of het gemeentelijke Meldpunt Woonomgeving te bellen:
Politie: 0900-8844
Meldpunt Woonomgeving: 516 5501 of woonomgeving@leiden.nl

Wel kunnen we in de gaten houden of de klachten worden opgevolgd. Daar heeft de buurtvereniging afspraken over gemaakt met de gemeente, de politie en de zorgcentra in het kader van de vestiging van het daklozencentrum Nieuwe Energie in onze wijk.

Deze afspraken betreffen specifiek de daklozen waar Nieuwe Energie verantwoordelijk voor is.  Het is mogelijk dat zich ook overlast voordoet van andere daklozen, of andere vormen van overlast voordoen, daar kunnen we dan de aandacht op vestigen.

Lees hier een artikel over de afname van het aantal daklozen in Leiden, dd. 12 februari 2010

Het bestuur.