Lammermarkt_denkrichting_en_ambitie__februari_2015_webOp 30 april 2015 heeft de gemeenteraad het kaderbesluit herinrichting Lammermarkt en Nieuwe Beestenmarkt en vernieuwing  Valbrug vastgesteld.

Zoals we eerder al op deze website hebben gemeld zijn de bewonners rond de Lammermarkt en de wijkvereniging zeer te spreken over de uitgangspunten voor de inrichting van de Lammermarkt zoals die in het kaderbesluit zijn opgenomen.  Maar de bewoners willen geen voetgangerstunneltje onder de Valkbrug!

GroenLinks en het CDA hadden voorafgaand aan de raadsvergadering een amendement op het kaderbesluit ingediend waarin zij pleitten voor speciale aandacht voor de oversteekplaats voor voetgangers bij de nieuwe Valbruk: ‘Deze, mogelijk ongelijkvloerse oversteekplaats moet een vanzelfsprekend onderdeel zijn van de looproute door het Singelpark‘.  Toen de bewoners rond de Lammermarkt hoorden van dt amendement hebben zij in een brief aan de gemeenteraad nogmaals uiteengezet dat zij een tunneltje onder de Valkbrug geen goed idee vinden, en waarom. Deze brief werd mede ondertekend door de wijkvereniging en verschillende winkeliers rond aan de Lammermarkt.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 april jl. gaf D66 aan  het amendement niet te zullen  steunen, mede op grond van de bezwaren van de bewoners tegen een voetgangerstunnel onder de Valkbrug. Groenlinks, CDA en PvdA gaven aan wel voor het amendement  te zullen gaan stemmen. De andere partijen lieten zich niet expliciet uit over het amendement. Op voorstel van GroenLinks werd daarop staande de vergadering  de expliciete vermelding van een ‘ongelijkvloerse voetgangerskruising onder de Valkbrug’ geschrapt, waarna  het amendement alsnog met algemene stemmen werd aangenomen.