langegracht_klokpoort_smallDe raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid heeft het Kaderbesluit voor de herinrichting van de Centrumroute in behandeling genomen op 17 oktober 2015. 

De wijkvereniging heeft de gemeente haar prioriteiten  toegestuurd en ingesproken tijdens het commissiedebat. De wijk is blij dat er op de Langegracht geen  busgoot komt en dat de platanen behouden blijven. Wel discussiëren we nog over de inrichting van de middenberm. Verder hebben wij nog ingezet op bomen langs de Klokpoort en  maatregelen tegen de geluidsoverlast.

Ontwerp herinrichting Centrumroute en Langegracht (pag. 70-87)