Op 26 juni 2012 heeft het College van Burgemeester en Wethouders de concept Nota publieksparticipatie in Leiden en de concept Participatie- en inspraakverordening 2012 voor inspraak vastgesteld.

Deze documenten zijn de uitwerking van een opdracht van de Gemeenteraad aan het College om te komen tot beleid op het gebied van publieksparticipatie.

Het doel van het beleid is het optimaliseren van de betrokkenheid van het publiek bij het gemeentelijke besluitvormingsproces en bij de uitvoering van het gemeentelijk beleid. Belangrijke uitgangspunten zijn dat het publiek tijdig wordt betrokken bij het gemeentelijk beleid en dat voor alle belanghebbenden vooraf duidelijk is op welke wijze zij betrokken kunnen zijn.

Nadat de Gemeenteraad een besluit heeft genomen over de nota Publiekparticipatie in Leiden en de Participatie- en inspraakverordening, zullen de inwoners van Leiden betrokken worden bij het opstellen van het uitvoeringsbeleid. In het uitvoeringsbeleid wordt vastgelegd hoe publieksparticipatie er in de praktijk precies uit gaat zien. Na twee jaar zal het nieuwe beleid worden geëvalueerd.

Stukken ter inzage en op internet

De nota ‘Publieksparticipatie in Leiden’ en de ‘participatie- en inspraakverordening 2012’ liggen vanaf maandag 9 juli  tot en met  31 augustus 2012 ter inzage in de hal van het Stadhuis en van het Stadsbouwhuis, maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur en in het Stadhuis ook op donderdagavond van 17.00-20.00 uur.

U kunt de documenten ook vinden op de website van de gemeente, www.leiden.nl/gemeenteberichten

Nadere Informatie

Nadere informatie is te verkrijgen bij het team Verkeer en Wijkmanagement van de afdeling Realisatie van de gemeente Leiden, mevr. H. Sasburg, tel. (071) 516 7794, of mevr. J. van Ruiten, tel  (071) 516 7751.

Inbreng van de wijkverenigingen 

De gezamenlijke wijkverenigingen van de binnenstad zullen nog reageren op deze stukken. Mocht iemand een reactie mee willen geven aan het bestuur van de Vereniging Noordvest-Molenbuurt Leiden, dan kan deze reactie tot 27 augustus worden gemaild naar ons gmailadres, noordvest@gmail.com Rechtstreeks reageren naar de gemeente kan natuurlijk ook.