Huigpark vogelhuisjes

De wijkvereniging houdt een informatieavond waar vertegenwoordigers van de Vrienden van het Singelpark informatie geven over de nieuwe plannen voor het Huigpark. Aansluitend vindt een Algemene Ledenvergadering plaats met aandacht voor de vele ontwikkelingen in de wijk, de winteropvang voor daklozen bij De Binnenvest en een convenant m.b.t. de samenwerking met de gemeente.

Datum:       17 februari 2016
Tijd:            19.45 – 21.30 uur (vanaf 19,30 binnenlopen en koffie)
Plaats:        Nieuw Energie, 3de Binnenvestgracht 23 (ingang Portaal), Leiden

Presentatie van de plannen voor het Huigpark

Leen Ooms en Krijn Tabbers van de Vrienden van het Singelpark verzorgen een presentatie over de plannen om van dit park een parel in het Singelpark te maken.

Agenda Algemene Ledenvergadering

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 2 maart 2015*
 3. Bestuurszaken
  1. Nieuwe bestuursleden / AANMELDINGEN ZIJN WELKOM !
  2  Financieel jaarverslag 2015 (ligt ter inzage)
 1. Nieuws uit de wijk
  1. HOV / Langegracht-Klokpoort / Centrumroute
  2. Uitbreiding daklozenopvang in Gebouw C, BVOR
  3. Nieuw convenant m.b.t. samenwerking met de gemeente
  4. Lammermarkt en andere projecten
 1. Rondvraag en sluiting