Speciaal voor de bewoners van onze wijk zal Phillippine van der Schuyt, gemeentelijk projectleider voor de herinrichting van het Lammermarktplein en de Nieuwe Beestenmarkt, een presentatie verzorgen van de plannen voor het Lammermarktplein en daarna vragen beantwoorden.

Datum:                                maandag 2 maart 2015
Tijd:                                      19.45 – 20.30 uur (koffie vanaf 19.30 uur)
Plaats:                                Nieuwe Energie, 3de Binnenvestgracht 23

Toelichting: Het college van B&W heeft onlangs het kaderbesluit herinrichting Lammermarkt vastgesteld en naar de gemeenteraad gestuurd voor verdere besluitvorming. In het kaderbesluit staan de belangrijkste uitgangspunten voor de herinrichting van de Lammermarkt, Nieuwe Beestenmarkt en de vervanging van de Valkbrug. Na de bouw van de ondergrondse parkeergarage wordt het Lammermarktplein opnieuw ingericht als een groen plein rond Molen de Valk. De Molenwerf krijgt een andere indeling en wordt voorzien van een brede groene middenberm. De Valkbrug wordt vervangen.

Aansluitend aan de ‘informatieavond herinrichting Lammermarktplein’ vindt een Algemene Ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergadering zal informatie worden gegeven over de stand van zaken bij andere ingrijpende projecten in onze wijk: de geplande herinrichting van de Langegracht en het Nieuwe Energiepark.

Algemene Ledenvergadering
Datum:                                maandag 2 maart 2015
Tijd:                                      20.30 -22.00 uur
Plaats:                                Nieuwe Energie, 3de Binnenvestgracht 23

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 29 oktober 2014
 3. Bestuurszaken
  1.  Nieuwe bestuursleden
  2. Financieel jaarverslag 2014
 4. Nieuws uit de wijk
  1. HOV / Langegracht-Klokpoort (toelichting Agnes Miedema en Gerdien Raap)
  2. Energiepark / Nuonterrein (toelichting Erich Püschel)
  3.   Harteveltdag 26 april 2015 (toelichting Erich Püschel)
  4. Nieuw convenant sociale veiligheid Noordvest-Molenbuurt
   (toelichting Rutger Engelhard)
 5. Wvttk / rondvraag
 6. Sluiting