Voorbeeld van geveltuin

Voorbeeld van geveltuin

Op 1 februari wordt voorlichting gegeven over het creëren van parkstraten. Deze straten moeten onderdelen van het Singelpark gaan verbinden. Ook straten in Noordvest komen hiervoor in aanmerking. De betreffende bewoners kunnen van 19.00 – 21.00 uur terecht in gebouw de Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23.

Het Huigpark en het Energiepark zijn twee van de eerste delen van het Singelpark die al ver in ontwikkeling zijn. Samen met het groene evenementenplein Lammermarkt dat in oktober dit jaar wordt opgeleverd, vormen deze delen de noordrand van het te vormen Singelpark. In 2017 wordt nog gewerkt aan het verbinden van de aparte delen door parkstraten en loop- en fietsbruggen.

Parkstraten zijn de straten die de verschillende parkdelen met elkaar moeten gaan verbinden. Deze straten moeten ook groene elementen krijgen om het Singelpark als een geheel te gaan ervaren. Bij elkaar gaat het om ongeveer zes kilometer. Tijdens de voorlichtingsavond zal projectleider Ernest Pelders laten zien hoe verschillende parkelementen kunnen worden toegepast. Ook het beheer van deze elementen krijgt aandacht. In onze wijk komen hiervoor in aanmerking de Marepoortkade, Vestwal, Zamenhofstraat, 3e Binnenvestgracht en Reineveststeeg. De bewoners van deze straten krijgen ruim gelegenheid om de plannen met andere betrokken partijen te bespreken.

Parkelementen kunnen zijn: parkpoorten, banken, bakken, iconen, informatiepanelen, vergroening, bomen.

Meer informatie bij: e.pelders@leiden.nl