Het Puur Festival komt naar Leiden. Daarvoor is een aanvraag ingediend bij de gemeente. De eerste twee festivals vonden plaats in een recreatiegebied in Oegstgeest. Het derde in de binnenstad van Leiden. Op 24 maart staat het Lammermarktplein in het teken van house, dance en trance. De organisatie verwacht 1.500 bezoekers.

Het is een festival met topacts, Er worden vele dj’s voor ingevlogen, voor house, technohouse, zero’s en nineties. Het gaat vooral om goede sfeer, gezelligheid en snelheid. Doelgroep is jongeren tussen de 18 en 35 jaar. Deze komen uit Leiden en de regio. De organisatie stelt in een artikel van Sleutelstad over het festival van vorig jaar dat er ieder jaar ‘meer bezoekers komen uit andere delen van Nederland, tot Groningen aan toe’. De opbouw begint op 21 maart en op 27 maart wordt het terrein weer schoon opgeleverd. Het festivalterrein wordt afgezet met 2 meter hoge hekken, die met zwart zeil zullen worden bekleed. Aanvang 14.00 uur. Sluiting 23.00 uur.

Overlast

De organisatie zegt zoveel mogelijk geluidoverlast te willen voorkomen. Daarom staan de geluidboxen ‘naar beneden en op Molen De Valk gericht en zoveel mogelijk van de woonwijken af’. Volgens de aanvraag gaat het om geluidscategorie 2B. Dat het festival al in een woonwijk plaatsvindt en voor de deur van de ongeveer 120 appartementen aan de Molenwerf, Lammermarkt en Marepoortkade en de ongeveer 50 woningen aan de Rijnsburgersingel rondom Molen De Valk wordt voor het gemak over het hoofd gezien.

Volgens de organisatoren is er geen verkeers- of parkeerhinder van het evenement te verwachten. ‘Alle openbare wegen zijn gewoon toegankelijk en ook de parkeergarage en Molen De Valk zijn goed bereikbaar.’ Als de parkeergarage vol is wordt er door verkeersregelaars doorverwezen naar de garages op het Haagwegterrein en bij de Morspoort. Of dat ook voor de omwonenden geldt die sinds de herontwikkeling van de Lammermarkt hun plek op de Lammermarkt kwijt zijn en nu in de garage mogen staan, vermeldt het veiligheidsplan niet. Als fietsenstalling zullen buiten het festivalterrein dranghekken worden geplaatst waaraan de fietsen moeten worden bevestigd.

Bezwaarperiode

De aanvraag voor het PUUR Festival is in de Stadskrant van 11 januari door de gemeente gepubliceerd. Dat betekent dat gedurende veertien dagen, dus tot 25 januari, nog ‘zienswijzen’ van omwonenden schriftelijk kunnen worden ingediend. Bij Bureau Evenementen van de gemeente Leiden, postbus 9100, 2300 PC Leiden, Telefoon: 071-5165144.