Houd maat. Dat is de belangrijkste boodschap uit huiskamergesprekken met bewoners over de herontwikkeling van het Energiepark e.o.. Dat bleek uit een bijeenkomst van wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt. Op woensdag 12 december houdt de gemeente Leiden een bijeenkomst over het participatieproces Herontwikkeling Energiepark e.o..

Informatiebijeenkomst

Ter voorbereiding op de komende participatierondes met burgers en andere belanghebbenden heeft de wijkvereniging acht huiskamergesprekken georganiseerd met zestig deelnemers. Van deze gesprekken is een samenvatting gemaakt. Op de informatiebijeenkomst van donderdag 6 december werd deze samenvatting aan bewoners en deelnemers van de huiskamergesprekken gepresenteerd. De samenvatting wordt op woensdag 12 december aan de wethouder Fleur Spijker aangeboden.

Geen evenementenboulevard

De bewoners van Noordvest-Molenbuurt en omgeving zijn niet tegen horeca en cultuur maar die moeten wel passen in de schaal van de buurt. Het moet hier geen ‘Klein Amsterdam’ worden. Leer van de ervaring met te veel evenementen en te veel toeristen in Amsterdam was de boodschap. Wat heb je aan bezoekers die hier alleen een avondje komen feestvieren, met alle gevolgen van dien voor het parkeren van auto’s en fietsen. Een evenementenboulevard wordt dan ook als grootse gevaar beschouwd voor de gebiedsontwikkeling in Noordvest-Molenbuurt.

Meer groen

De bewoners zien meer in de uitbreiding van groen. Leiden is op dit moment een groen-arme stad en de ontwikkeling van het energiepark zou een voorbeeld kunnen worden op het gebied van groen in combinatie met woningbouw: dakterrassen, verticale tuinen, etc. Groen in combinatie met een diversiteit aan woningen verbindt het noorden van de stad met de binnenstad. Met een evenemententerrein ontstaat er juist een scheiding.

Houd vast aan diversiteit, was een andere boodschap. Er ontstaat namelijk een unieke kans als de Energiecentrale vertrekt in 2022. Een gemengde wijk met industrieel vastgoed, openbare voorzieningen en woningen. Dat komt niet veel voor. Het college kan hier de broodnodige rustzones creëren. Dus pak uw kans, dit komt maar een keer voor, aldus de bewoners.

Creëer een plek voor ontmoeting, sport en spel! Het idee voor het Singelpark wordt alom geprezen. Hier ligt een kans voor verscheidenheid en experiment. Geef ruimte aan startende ondernemers (PLNT, Nieuwe Energie) en kleine bedrijven, met leerplekken voor mbo’ers en hbo’ers, aan kunstenaars, ambachtslieden, buurtwinkels en kleinschalige horeca. Maar houd maat!

Oproep

Wijkvereniging Noord-Molenbuurt roept op naar de voorlichtingsavond van de gemeente te komen op 12 december, van 19.00-21.00 uur in gebouw Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23, en deel te nemen aan het participatieproces. Want ook die kans krijg je maar een keer.

Meer informatie