De Gemeente heeft in april 2011 een kaderbesluit genomen, waarbij het plan is de Lammermarkt opnieuw in te richten. Gedacht wordt aan een ondergrondse parkeergarage. Het plein boven de garage moet een groen karakter krijgen. Er wordt nu een studie gedaan naar verschillende varianten waaruit de komende tijd een selectie wordt gemaakt die een stap verder worden uitgewerkt Voorafgaand aan kaderbesluit zullen de voorkeursvarianten gepresenteerd worden aan de buurt, waarschijnlijk door een overleg waar de drie aangrenzende buurtverenigingen aanwezig zijn.

Presentatie commissie RR, 25 augustus 2011
Startnotitie archeologie Lammermarkt, 6 september 2011

Belangrijke aspecten voor de buurtvereniging

  • Dat er goed moet worden gekeken naar de verkeerscirculatie tijdens het bouwproces.
  • Een open en overzichtelijk plein zonder rare plekjes en hoekjes waar criminaliteit kan ontstaan.
  • Dat de huidige brug een gekke plek vormt op een mooi groen bolwerk.
  • Een entree middels een tunnel aan de noordzijde van de Singel veel draagvlak heeft bij de buurtvereniging.
  • Het is belangrijk dat de huidige bewoners rondom de Lammermarkt wel kunnen blijven parkeren.
  • Er wordt gewaarschuwd voor woningen die gefundeerd zijn op oude huiden op de Korte Mare. Doorgaand verkeer langs deze smalle route wordt afgeraden.