De Lammermarkt wordt tot 1 oktober opnieuw ingericht. De werkzaamheden zijn in mei begonnen. Voor vragen houdt aannemer Van Gelder elke dinsdagmiddag spreekuur in Informatiecentrum Lammermarkt 35.

Na tweeënhalf jaar is de bouw van ondergrondse parkeergarage Lammermarkt afgerond. De volgende stap is de inrichting van het plein erboven. Die herinrichting moet op 1 oktober klaar zijn om ruimte te geven aan de traditionele 3-oktoberkermis. Daarna begint de vernieuwing van aansluitende De Valkbrug.

Omdat de Molenbuurt de noordingang van de binnenstad vormt, vindt het verkeer tijdens de werkzaamheden nog steeds doorgang. De werkzaamheden worden daarom in fases uitgevoerd. Vanaf 1 mei wordt fase 1 uitgevoerd voor de appartementen aan de oostzijde van de Lammermarkt/Molenwerf. Het verkeer rijdt dan via een tijdelijke weg over het plein. De ingang van de particuliere parkeergarage onder de Molenwerfappartementen kan worden bereikt via de Korte/Nieuwe Mare. De werkzaamheden duren ongeveer zeven weken.

In de omgeving van de ondergrondse parkeergarage (Nieuwe Beestenmarkt, Molenwerf en Lammermarkt) zijn de parkeerplaatsen verdwenen. Voor bewoners met een parkeervergunning is een regeling getroffen met de beheerder van de parkeergarage. Zij kunnen voor hetzelfde geld een pasje aanvragen voor de parkeergarage. Dat is hun medegedeeld via een bewonersbrief.

Volgende fasen uitvoering:

Fase 2. Juni. Weg en omgeving ten noorden ingang parkeergarage.

Fase 3. Juli/augustus. Weg en omgeving ten zuiden ingang parkeergarage.

Fase 4. Juni/juli. Gebied ten westen Molen De Valk en omgeving horecaterras

Fase 5. 24 juli tot eind september. Inrichting Evenementenplein.

Spreekuur elke dinsdagmiddag in informatiecentrum Lammermarkt 35 van 12.00 – 1400 uur. Meer informatie bij Sandra Zierikzee, omgevingsmanager Aannemingsmaatschappij Van Gelder, szierikzee@vangelder.com