De bewoners van Langegracht 76-134 hebben nu vrij uitzicht op het Huigpark. Maar hoe lang nog? Het college van B&W wil het Stadsbouwhuis slopen voor nieuwbouw en een deel ervan komt op het parkeerterrein achter de flat. Daarmee staat de nieuwbouw pal voor de woningen grenzend aan het Stadsbouwhuis. Hierdoor verdwijnt ook 1.000 m2 Huigpark.

Op de locatie Stadsbouwhuis komen ongeveer 130 woningen in drie bouwblokken. Twee bouwblokken van 5-6 verdiepingen komen aan de Langegracht te staan, en dichter op de straat. Het derde woonblok van vier lagen komt haaks op de bestaande woningbouw achter de Langegrachtflat op de plaats van het parkeerterreintje. Daarmee staat het woonblok pal voor de woningen grenzend aan het Stadsbouwhuis en verdwijnt niet alleen hun uitzicht, maar ook de zon op de woningen ernaast.

Waar het Stadsbouwhuis nu nog aflopend het Huigpark in steekt en geïntegreerd is in het groen van het park, worden de achtergevels van drie nieuwbouwblokken recht doorgetrokken vanaf het Tweelinghuis tot en met het parkeerterreintje achter de Langegrachtflat. Vooral tegen de bouw van het derde bouwblok op het parkeerterreintje maakt wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt grote bezwaren. Niet alleen omdat het wordt geplaatst voor de bestaande woningen naast het Stadsbouwhuis, maar ook omdat hierdoor bijna 1.000 m2 Huigpark met een groot aantal bomen en struiken verdwijnt. Dan blijft niet meer dan een grasveld over en wordt het Huigpark geminimaliseerd. En kan het Calisthenics-veld nog blijven bestaan? Dat is erg populair en wordt dagelijks gebruikt, ook met slecht weer.

Stadsbouwhuis nu

Wat vinden bewoners ervan?

Het bestuur van wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt inventariseert op dit moment de meningen van de bewoners in de omgeving van het Stadsbouwhuis. Ook de bewoners tegenover het Stadsbouwhuis krijgen een dichte nieuwbouwwand van 5-6 verdiepingen tegenover zich. De gemeente wil een stedelijke bebouwing met een grote dichtheid met straatjes en hoven. Alle open plekken en pleinen in de Langegrachtwand worden vol gebouwd. Het lijkt erop dat in het Energiepark zoveel mogelijk woningen en bedrijfsruimtes moeten komen. Van groene ‘longen’ tussen de gebouwen, die in eerdere schetsplannen het parkgedeelte van het Energiepark en het Huigpark met de met bomen omzoomde Langegracht verbindt, is geen sprake, meer van een verstening.

De gemeente Leiden voert op dit moment een haalbaarheidsstudie uit samen met het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk en drieprojectontwikkelaars naar de ontwikkeling van het Energiepark. Woningbouw op de locatie van het Stadsbouwhuis is een verdere uitwerking daarvan. Er is haast bij, want hier moeten bewoners komen te wonen van het zogenaamde Doelen-complex. Bij de Universiteit Leiden moet een studentencampus worden gebouwd. Daarvoor moeten 58 sociale woningen verdwijnen onder groot protest van de bewoners. Een deel van die bewoners wil de gemeente huisvesten op de locatie van het Stadsbouwhuis. De sloop van het Stadsbouwhuis moet zodoende het probleem van de Universiteit Leiden oplossen. Daarmee wordt het een probleem van de wijk Noordvest.

Nieuwbouw in drie blokken

Nieuwe dak- en thuislozenopvang

Ook aan beide zijden van de nieuwe locatie van de Maatschappelijk opvang (dak- en thuislozenopvang) tussen gebouw De Sleutels en de Energiecentrale komen woningbouwblokken voor in totaal ongeveer 100 woningen. Ook hier komen bouwblokken van 6 (3e Binnenvestgracht) tot 5 (Reineveststeeg en naast Energiecentrale) verdiepingen hoog met een grote dichtheid, veel straatjes, poorten en hoven. Voor wie ernaast woont ontstaat minder uitzicht en lichtinval en meer schaduw. Er zitten in ieder geval voldoende inhammen, poorten, trapjes, waar de ‘cliënten’ van de daklozenopvang zich thuis zullen voelen. Het bestuur van wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt vreest dat de sociale veiligheid hier een groot probleem wordt.

Stedenbouwkundige schets nieuwe dak- en thuislozenopvang en omgeving

Kerstboom aan praatgroepen

Door de opzet van het participatietraject krijgen bewoners geen goed beeld over de plannen voor 9 verschillende deelgebieden (‘bouwkavels) en ontbreekt het overzicht in de planvorming over het Energiepark als geheel. De overlegstructuur bestaat uit een kerstboom van ‘praatgroepen’, waarin vooral  de gemeente, marktpartijen, het NLB, adviseurs  en ‘geselecteerde bewoners’ een rol spelen. De ‘echte’ bewoners mogen op het laatst in digitale toetsingsgesprekken van slechts 6 tot 8 personen meepraten over details als hoeveel aanlegplaatsen voor sloepen moeten er in de Maresingel komen of moet hier wel of niet een brug komen zonder dat het geheel van de plannen bekend wordt gemaakt. In deze structuur wordt de discussie versnipperd en vindt er geen echte participatie plaats.

Het participatieproces is opgezet in het kader van een haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling van het Energiepark, die eind november wordt afgerond. De corona-epidemie heeft voor een flinke vertraging gezorgd. Bovendien moest elk overleg ineens digitaal plaatsvinden. Door de enorme druk die de gemeente op het proces legt, omdat de bewoners van het Doelen-complex moeten worden gehuisvest, komt de kwaliteit van inspraak in het gedrang. Hierdoor wordt het hele planproces ‘vanuit de bewoners’ enorm gefrustreerd.

Gesprek met wethouders

De wijkvereniging heeft daarom een gesprek aangevraagd met de wethouders Fleur Spijker en Marleen Damen. In een brief aan de wethouders spreekt het bestuur zijn zorgen uit over de planvorming in het Gebied Energiepark. Het bestuur heeft altijd een eigen positie ingenomen naast die van het buurtinitiatief Nieuw Leids Bolwerk, omdat die niet per se voor de belangen van de wijk Noorvest-Molenbuurt opkomt. Het Energiepark ligt echter wel in de wijk Noordvest en hier wordt de overlast van bijvoorbeeld de cliënten van de dak- en thuislozenopvang aan den lijve ondervonden.