B & W hebben besloten Gebouw C van het voormalige elektriciteitsbedrijf Nuon aan de Langegracht tot 1 april 2019 open te houden voor dak- en thuislozenopvang. Daarmee komen ze terug op hun beslissing van twee jaar geleden. Op 8 februari licht het college zijn beslissing toe tijdens een informatieavond.

Eind 2015 besloot de gemeente Gebouw C op het voormalige Nuon-terrein te bestemmen tot extra nachtopvang van dak- en thuislozen. Die bestemming zou een jaar gelden. Daarmee kwam het aantal opvangplekken samen met gebouw Nieuwe Energie op een totaal van 94 slaapplekken. Die toezegging wordt nu weer teniet gedaan door het nieuwe collegebesluit die bestemming nog eens uit te breiden tot 1 april 2019.

Op 8 februari 2017 geeft de gemeente Leiden in gebouw de Nieuwe Energie een informatieavond om die collegebeslissing toe te lichten. Daarvoor is op maandag 16 januari bij omliggende woningen een uitnodiging in de brievenbus gedaan. Ondanks dat de opvang geheel in onze wijk Noordvest-Molenbuurt plaats vindt, zijn ook bewoners van de wijk Groenoord-Zuid uitgenodigd. In de uitnodiging is de indruk gewekt dat in overleg met deze twee wijkverenigingen ook andere onderwerpen aan de orde kunnen komen. Dat is echter niet op verzoek van Noordvest gedaan, omdat wij het nieuws over de uitbreiding van de bestemming van Gebouw C niet willen laten ondersneeuwen.

Om de afspraken met de gemeente nog maar eens te herhalen de daklozen- en verslaafden opvang in gebouw de Nieuwe Energie is in eerste instantie opgezet voor 40 slaapplaatsen. Daarmee is de wijk na veel onderhandelingen in 2008 akkoord gegaan. Dat aantal is over de jaren uitgegroeid naar 59 slaapplaatsen. Met het besluit ook Gebouw C als zodanig te bestemmen kwamen daar nog eens 35 slaapplekken bij tot een totaal van 94. Op de ledenvergadering van de wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt van 17 februari 2016 kwam duidelijk naar voren dat de maximumcapaciteit van de daklozenopvang nu wel is bereikt. Op koude dagen is het aantal slaapplaatsen wel eens opgelopen tot 105, omdat niemand wordt geweigerd.

En daarmee is de kern van het verhaal ook aangegeven. Er is meer instroom dan uitstroom van daklozen. De doorstroommaatregelen van de gemeente werken onvoldoende. De gemeente heeft het probleem onderschat. De grote vraag is of de gemeente in de komende twee jaar dat probleem wel oplost. Is er dan minder instroom? Wat doet de gemeente tegen aanloop van daklozen uit andere gemeenten? Waarom zijn er niet meer opvangmogelijkheden? Wie ook vragen heeft doet er goed aan naar de informatieavond te komen.

Op 8 februari 2017 van 19.30 – 21.30 uur in gebouw Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23, Leiden. Informatie gemeente Leiden, tel. 14071- keuze 3 of www.leiden.nl/contact