Discotheek InCasa is een jaar geleden gesloten.

Discotheek InCasa is een jaar geleden gesloten.

Rond de Beestenmarkt mag geen nieuwe discotheek worden gevestigd. Dat leggen burgemeester en wethouders vast in de Horecavisie voor de binnenstad, die aan de gemeenteraad ter goedkeuring is voorgelegd. Daarmee is tegemoet gekomen aan een bezwaar dat wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt in een inspraakronde had geuit.

Met de Ruimtelijk-economische horecavisie geeft de gemeente voor alle typen horeca per gebied aan waar tot en met 2020 nog uitbreiding kan plaatsvinden. Leidraad hierbij is welke type horeca het beste past bij het ‘DNA’ van het specifieke gebied.

Het voorstel heeft een inspraakperiode doorlopen, waarin betrokkenen konden reageren op het voorstel van het college. De inspraakperiode eindigde begin september. Er zijn acht inspraakreacties ingediend. De reacties hebben geleid tot een paar aanpassingen. Zo zijn er voorwaarden verbonden aan het toestaan van horeca in winkels. Zijn vier locaties aangewezen  voor uitbreiding van hotelcapaciteit (Meelfabriek, Rijnsburgerblok, het voormalige Morspoortgebouw en Holiday Inn). Ook is de mogelijkheid geschrapt om een nieuwe discotheek te vestigen aan de Nieuwe Beestenmarkt. Of er hiervoor plannen waren ingediend is niet bekend.

Wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt vroeg in haar reactie op de horecavisie om de geplande uitbreiding van horeca-instellingen van de categorie V aan en in de nabijheid van de Nieuwe Beestenmarkt te schrappen. Volgens de wijkvereniging zal de voorgenomen uitbreiding leiden tot een verdere overbelasting van dit deel van de wijk ‘door horeca-instellingen die specifiek zijn gericht op jongeren. Immers, naast de vele cafés, snackbars, pubs en feestcafés in dit gebied bevinden zich op steenworp afstand al het muziekcentrum Gebr. De Nobel, de muziekstudio De Veste en de disco In Casa (tijdelijk gesloten)’.

Volgens de wijkvereniging zal na de opening van de ondergrondse garage onder de Lammermarkt begin 2017, de Nieuwe Beestenmarkt een belangrijke aanlooproute worden naar het winkelcentrum en de verschillende culturele instellingen in het Cultuurkwartier, waaronder de stadsschouwburg, gemeentelijk Museum De Lakenhal, het Scheltemacomplex, het Boerhave Museum en het Rijksmuseum van Oudheden. Deze aanlooproute zal niet alleen door jongeren worden gebruikt, maar vooral door bezoekers uit leeftijdsgroepen van 25-30 jaar en ouder.

Hier het Collegebesluit

Hier reactie Noordvest-Molenbuurt