Bewoners van de Oude Singel en Oude Vest maken bezwaar tegen de horecabestemming die de gemeente Leiden geeft aan vier straten in Noordvest-Molenbuurt. In de Horecavisie Leiden 2020 schrapt de gemeente zestien horecastraten, maar voegt er ook zeven toe. Dat zijn alleen al in Noordvest-Molenbuurt de Oude Singel, Marktsteeg, Lange Scheistraat en Lammermarkt.

Ondanks het bloedbad in de horeca en de hotelsector door de coronacrisis meent het Leidse college van B&W dat er groei nodig is in deze sectoren. Dat stelt ze in de onlangs gepubliceerde Horecavisie Leiden 2020. Daarin legt ze de basis voor de vorming van een Cultuurkwartier met een focus op Lammermarkt, Marksteeg, Lange Scheistraat en Oude Singel. Voor de culturele instellingen in en grenzend aan dit gebied vindt ze een uitbreiding met ondersteunende horeca nodig. Daarmee negeert ze de bestaande horeca in dit gebied, geeft ze geen  onderbouwing van deze noodzaak en ontkent ze dat de Oude Singel nu nog voornamelijk een woonstraat is, aldus de bewoners in hun bezwaarschrift.

Al sinds 2018 strijden 100 tot 150 bewoners van de Oude Singel en de Oude Vest en omgeving tegen terrassen langs en op het water van de Oude Vest en Oude Singel. Die terrassen krijgen namelijk dezelfde sluitingstijden als cafés aan bijvoorbeeld de Nieuwe Rijn. Bij de restauratie van Museum De Lakenhal  hebben zij een vergunning voor een terras aan het water nog kunnen tegenhouden. Niet bij cultuurcentrum Scheltema, omdat die al draaide op een horecavergunning. Dan beschouwt het college een uitbreiding met een terrasboot ondanks bezwaren van bewoners als een ‘verlengde van de al zittende horeca’. Nu er een horecabestemming aan het deel Nieuwe Beestenmarkt tot Nieuwe Mare van de Oude Singel  wordt gegeven, komt een terras voor Museum De Lakenhal misschien weer binnen bereik. Met de sluitingstijden van voorgestelde horecacategorieën is het met de bedrust langs de Oude Singel en Oude Vest en omgeving dan gedaan.

Nieuwe vestigingen

Het Cultuurkwartier is in de Horecavisie een nieuw horecagebied. Dit gebied kenmerkt zich in een combinatie van cultuur en uitgaan. Er bevindt zich daar dag- en nachthoreca. In en om het gebied bevinden zich tal van culturele instellingen. De gemeente vindt het gewenst deze instellingen te ondersteunen met twee zelfstandige horeca. Daarbij denkt ze aan café of pub, restaurant, eetcafé, grand café in de zogenaamde categorieën H1 t/m H4.

Verder mist de gemeente een echte club in Leiden. Als studentenstad voor jongeren wil de gemeente daarom in dit aanbod voorzien. Zij denkt daarbij aan de Boommarkt, maar bijvoorbeeld ook aan het Cultuurkwartier of een locatie buiten de binnenstad. De gemeente zegt er zelf al bij dat clubs een grote invloed hebben op hun omgeving. ‘Ze zijn vaak lang open, waardoor met name vertrekkende en komende gasten voor de nodige geluidshinder kunnen zorgen.’ Zij wijst daarom geen specifiek gebied aan, maar ziet mogelijkheden in gebieden met dag- en nachthoreca, zoals het Cultuurkwartier. Gezien de overlast, die omwonenden van discotheek ‘In Casa’ en meer recent de pop-up disco in ‘In Casa’ hebben ervaren, zitten bewoners van het Cultuurkwartier niet te wachten op nog meer overlast van nachthoreca als een nieuwe club in hun woonomgeving.

Gezondheidsklachten

De bewoners van de Oude Vest en Oude Singel zijn zeer verrast dat de gemeente de rustieke monumentale Oude Singel met voornamelijk woningen de bestemming horecastraat geeft. In het gebied Oude Singel, Marksteeg, Lange Scheistraat en Lammermarkt zouden twee zelfstandige horecagelegenheden gewenst zijn. Waaruit dat blijkt wordt niet aangegeven.

De bewoners stellen dat het bij het college bekend moet zijn dat bewoners al genoeg last hebben van de bestaande dag- en nachthoreca in hun omgeving. Ze ervaren dat de horeca zijn activiteiten steeds meer van binnen naar buiten plaatst al sinds het rookverbod. Het is al lang niet meer alleen het komen en gaan van bezoekers dat overlast kan veroorzaken, maar ook het stemgeluid van bezoekers op terrassen, vooral aan water waar het geluid ver draagt.

Reuring

In het voorwoord van de horecavisie onderkent wethouder Yvonne van Delft zelfs dat ’horeca reuring met zich mee brengt, en dat dit oké is, zolang die reuring zorgt voor gezelligheid en niet voor overlast’. Zij vinden het opmerkelijk dat als het college het in de horecavisie over gezondheidsperspectief heeft, overlast door stemgeluid van terrasbezoekers buiten beschouwing blijft. Zie als voorbeeld café Respons op de Korte Mare waar sinds het rookverbod in horeca in het zomerseizoen op vrijdag en zaterdag zo’n tweehonderd bezoekers tot sluitingstijd buiten staan. Deze overlast leidt op termijn tot gezondheidslasten.

In studies, die het college in 2015/16 heeft laten uitvoeren, blijkt dat er bij het grootste deel van de terrassen in Leiden, sprake was van overschrijding van richt- en grenswaarden, zoals vastgelegd in het Activiteitenbesluit. Toepassing van dit besluit zou leiden tot een sluiting van het grootste deel van de terrassen. Voor het woon- en leefklimaat heeft het toenmalige college ‘milde’ toetsingskaders voor overlast door stemgeluid opgesteld op basis van etmaalgemiddelde geluidniveaus. Met deze 24-uursgemiddelde toetsingskaders voor stemgeluid heeft het toenmalige college 90% van de in 2015 bestaande terrassen in het centrumgebied gelegaliseerd.

Inspraakreactie

De bewoners van de Oude Vest en Oude Singel merken in hun inspraakreactie op, dat een toetsingskader op basis van een algemene, etmaalgemiddelde geluidsnorm op de dichtstbijzijnde buitengevel geen adequate norm is om overlast van stemgeluid op terrassen vast te stellen. Geluidstechnisch is de etmaalgemiddelde norm ook niet te handhaven.

De bewoners verzoeken het college daarom de gezondheidsaspecten van omwonenden als integraal onderdeel van ‘Beleidsmatige en juridische aspecten – Gezondheidsperspectief’ in de horecavisie op te nemen. Verder verzoeken ze het college met een adequate geluidsnorm te komen die overlast van stemgeluid op horecaterrassen beperkt. Een geluidsnorm, die als toetsingskader kan worden gebruikt bij planologische ontwikkelingen van horeca en geluidstechnisch is te handhaven. Tot slot merken ze op dat het college zelfs met de huidige kaders, volgens jurisprudentie, de verplichting heeft om rekening te houden met stemgeluid bij een goede ruimtelijke ordening.

Zie hier hun inspraakreactie.