De Stichting het Leids Wevershuis plaatst samen met Vrienden van het Singelpark een gedenkbank in het Huigpark naast de Huigstraat(brug). Het wordt een ontmoetingsplaats met een verwijzing naar de geschiedenis van de locatie waar ooit vele anonieme doden zijn begraven. De uitvoering vindt na de zomer plaats.

Armenbolwerk

Dit bolwerk tussen Huigstraat en Houtmarkt deed in de 19e eeuw dienst deed als begraafplaats. Hier werden Leidenaars begraven die geen geld hadden voor een begraafplaats. Er zijn bijna 50.000 Leidenaars begraven, vaak overleden door armoede, ziekte, cholera of de gifmengsels van Goeie Mie. Dit armenbolwerk was een weerspiegeling van de sociale misstanden in het Leiden van de 19e eeuw, volgens de Stichting het Leids Wevershuis.

Begin 2017 voerde de stichting een studie uit naar het verleden van het bolwerk. Zij wil de herinnering aan het verleden van de gewone Leidenaar levend houden. Aan kunstenares Jacqueline Ravelli werd daarom gevraagd een monument te ontwerpen.

Sponsoren

Stichting het Leids Wevershuis realiseert dit ontwerp met een aantal lokale partijen, zoals Bambam steenhouwers. Met dank aan de stichting Archiscienza en het WOZ fonds die het plan financieel ondersteunen. Ook de Vrienden van het Singelpark leveren een bijdrage. De bank wordt na de zomer gerealiseerd.