Met de bouw van het nieuwe Filmhuis aan de Lammermarkt ontstaat er na oplevering een grote aanloop van publiek. De eigenaren zijn pas tevreden met 150.000 bezoekers per jaar en zien de Lammermarkt straks als de culturele hotspot van Leiden.

De initiatiefnemers Gideon Boer en Govert de Kok bieden na opening van het Filmhuis in december 2019 een avondje uit. Er komt op de begane grond een café met terras voor de deur (80-100 m2). Op de eerste verdieping een restaurant. Tegen de horeca in de buurt zeggen de initiatiefnemers ‘koop er maar stoelen bij want wij kunnen al die bezoekers niet alleen bedienen’.

Zij zien daarom aan de Lammermarkt meer horeca ontstaan. Zo heeft de eigenaar van discotheek InCasa op de hoek van Lammermarkt en Molenwerf, die ook op de informatieavond aanwezig was, al aangegeven naast zijn ingang een horecagelegenheid met terras te zullen openen.

Informatieavond

Het bouwplan voor het Filmhuis werd op donderdag 11 januari door de initiatiefnemers samen met de architectenbureaus Gaag en Oasa en de gemeente gepresenteerd. Het gebouw verrijst naast de uitbreiding van Museum De Lakenhal op de locatie Lammermarkt 15, 17 en 19 en het erachter gelegen Fokkeplein.

Het Filmhuis omvat naast het restaurant en het café vijf filmzalen, twee multifunctionele ruimten voor andere cultureel-maatschappelijk initiatieven, een kantoor voor het Leiden International Film Festival en een woning voor een van de eigenaren achterin de kap. In de Fokkesteeg ernaast komen vijftig stallingplaatsen voor fietsen. Het aantal fietsstallingplaatsen is gebaseerd op een gemiddelde. Op piekmomenten (in het weekend) mag er ook in de openbare ruimte worden geparkeerd.

Compromis

De gevel krijgt een asymmetrisch uiterlijk met vier verschillende dakkapellen, drie verschillende zit-erkers op verschillende hoogten. De gevel wordt uitgevoerd in metselwerk waarin de parcellering van de gesloopte panden met kleurwisseling is terug te zien. De omvang en uitvoering is een reactie op de omstreden gevel van de uitbreiding van Museum De Lakenhal en een compromis tussen gemeente en eigenaren. De gemeente wilde de parcellering en de eigenaren een herkenbaar filmhuis. Het ontwerp is in grote lijnen definitief, maar kan op details nog worden aangepast.

De bouw begint na de zomer van 2018 als de verbouw en de uitbreiding van de Lakenhal wordt opgeleverd. De Lakenhal gebruikt namelijk het Fokkeplein als bouwterrein. Het Fokkeplein blijft ook na de bouw van het Filmhuis afgesloten voor publiek.

Inspraak

Voor de uitvoering van het plan is nog een bestemmingsplanwijziging nodig. Het bestemmingsplan Kijkhuis is in voorbereiding en wordt in april 2018 aan het college van burgemeester en wethouders aangeboden. Daarna ligt het zes weken ter inzage voor omwonenden. In mei/juni 2018 vindt de hoorzitting plaats in de gemeenteraadscommissie. Na vaststelling kan de bouwaanvraag worden ingediend. Na de zomer zal de bouw volgens planning beginnen.