MBE Groep heeft in juni een plan ingediend voor de herontwikkeling van Scheltema en het Energiepark. De wijkvereniging is voorzichtig positief maar heeft ook zorgen. Wordt Noordvest-Molenbuurt de ‘Evenementenboulevard van Leiden’?

In het plan van projectontwikkelaar MeyerBergman Erfgoed Groep (MBE Groep) worden het huidige Scheltema-complex aan de Oude Singel, de drie gebouwen op het Papegaaisbolwerk, de oude vuilverbranding (Nuon-parkeerterrein) (en mogelijk in een latere fase de E.ON-centrale) gerestaureerd en geschikt gemaakt voor discussie- en ontmoetingsruimten en centra voor cultuur, ambacht en creativiteit.

Terrasboot voor Scheltema

De projectontwikkelaar zal in in diverse gebouwen eigen horecavoorzieningen opzetten, zoals een café/restaurant en een terrasboot bij Scheltema en een café, bierbrouwerij en terrassen op het Papegaaisbolwerk. Deze horeca zal diverse evenementen in het “groen” van het Energiepark ondersteunen als onderdeel van het Singelpark.

Nieuwe situatie Energiepark en Scheltema

Volledige zeggenschap

De ontwikkelaar wil volledige zeggenschap over het programma van activiteiten (‘eenduidige regie’) niet alleen in de gebouwen maar ook in de buiten ruimte (3 hectare). Ondanks dat in het Energiepark de ingang ligt van de Daklozenopvang. Stichting De Binnenvest heeft het beheer over het Energiepark. Onderdelen daarvan zijn een alcoholverbod en een hekkenbeleid. Worden het alcohol- en het gebiedsverbod opgeheven? Wordt het hele gebied open gegooid, dus ook naar de 3e Binnenvestgracht (‘maximaal toegankelijk’) en Maresingel? Wie wordt verantwoordelijk voor de veiligheid?

Evenementen trekken veel mensen aan uit de wijde omtrek van Leiden. Deze komen te voet, per fiets of per auto. In het plan van MBE Groep zijn hiervoor geen extra maatregelen getroffen. Fietsen zullen in dikke rijen worden weggezet langs de Langegracht en Maresingel. Auto’s overstromen de Langegracht met zijstraten en/of de straten van Nieuw Leyden. De parkeergarage Lammermarkt ligt niet naast de ingang. Willen autobezitters die afstand lopen?

Brief van Burgemeester en wethouders

De wijkvereniging heeft op 24 oktober mede namens wijkvereniging Groenoord-Zuid een brief gestuurd aan het College van B&W, waarin ze haar zorgen uit over de plannen van de MBE Groep in haar wijk. Deze zorgen betreffen het gebruik van de publieke ruimte (Energiepark, de Oude Singel) voor allerlei evenementen, de leefbaarheid in de wijk (geluidsoverlast), de sociale veiligheid (daklozenopvang) en het verkeer (fiets/auto parkeren). Wordt onze wijk met het evenementenplein Lammermarkt, het Kijkhuis (2019), popcentrum De Nobel, discotheek InCasa, museum De Lakenhal, ‘Pakhuis’ Scheltema, het Energiepark als laboratorium van creativiteit, E.ON-centrale (conferenties/congressen/manifestaties), ’t Ambachtsplein en het Huigpark de “Evenementenboulevard van Leiden”. Wat betekent dit voor de leefbaarheid in de wijk? Wat kan een wijk van 1 kilometer lengte en 500 meter breedte aan?

Rooftop café op dak eventueel aan te kopen E.ON-centrale

Algemene Ledenvergadering

Aan wethouder Paul Laudy (Bouw en Openbare Ruimte) is gevraagd de plannen op een Algemene Ledenvergadering van de wijkvereniging te komen toelichten. Daarna willen wij aan de hand van stellingen via een panel vertegenwoordigers van politiek, politie (veiligheid) en Vrienden van het Singelpark (groenbeheer) laten reageren op het plan. De thema-avond met aan het eind de Algemene Ledenvergadering moet in de tweede helft van januari 2018 plaatsvinden in het gebouw Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23, Leiden. Let op de agenda van onze website

Het themadeel van de avond vindt plaats vanaf 19.30 uur (inloop)/19.45 – 21.15 uur. Na een pauze van een kwartier vindt van 21.30 uur – 22.00 uur een Algemene Ledenvergadering plaats. Alle inwoners van Noordvest-Molenbuurt worden geacht leden te zijn, behalve als ze daarvoor schriftelijk hebben opgezegd. Andere zaken in de wijk kunnen hier dan nog worden aangekaart door bewoners. Kom en luister naar de plannen en praat mee!