Nu de RijnGouwelijn definitief niet doorgaat gaat de provincie stevig investeren door de belangrijkste buslijnen rond Leiden naar HOV-kwaliteit te brengen. HOV staat voor hoogwaardig openbaar vervoer. Dit betekent dat deze lijnen vaak rijden, betrouwbare reistijden hebben en comfortabel zijn ingericht. Voor 1 oktober moet bekend zijn hoe het openbaar vervoer in Leiden er uit komt te zien. Een belangrijk onderdeel van de uitwerking is de vraag hoe het HOV door de Leidse binnenstad gaat rijden. Randvoorwaarde hierbij is dat de huidige busroute via Stationsweg, Steenstraat en Breestraat minder druk wordt en het gebied aantrekkelijker wordt voor winkelend publiek en langzaam verkeer. Het college van burgemeester en wethouders in Leiden bereidt samen met de provincie Zuid-Holland, universiteit, centrummanagement, reizigersorganisatie Rover, Holland Rijnland en buurgemeenten een keuze voor voor een HOV-tracé door of om de binnenstad. Inwoners en ondernemers van Leiden worden uitgenodigd om mee te denken.

Uitnodiging

Op 10 juli hield de gemeente een eerste bijeenkomst over het HOV. Op dinsdag 21 augustus is er een tweede bijeenkomst over de nieuwe HOV-route. U krijgt dan een toelichting op de plannen door de provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden. Daarna is er de mogelijkheid om met elkaar de tracés te bespreken. En de gevolgen voor uw eigen omgeving met ons te bespreken. Op de site www.leiden.nl/hovroute kunt u ook uw mening geven over de verschillende tracés.

Datum: Dinsdag 21 augustus

Tijd:      19:15 uur (inloop vanaf 19:00 uur)

Locatie: Tweelinghuis, Tweelingstraat 4 in Leiden

U bent van harte uitgenodigd. In verband met de organisatie horen we graag of u komt. U kunt zich opgeven bij het Servicepunt Bouwen en Wonen via service.bowo@leiden.nl of bel met 071-516 5502.