Het college van b&w heeft eind november het definitieve ontwerp voor het Energiepark op het Nuon-terrein tussen Langegracht en Maresingel voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het plan is onderdeel van het ruim 6 kilometer lange Singelpark rond de binnenstad. De uitvoering begint in het najaar van 2016. Het Energiepark moet in 2017 worden opengesteld. Het park vergt een investering van 2,6 miljoen euro.

De ontwikkeling van het Nuon-terrein is niet eenvoudig. Het gebied is door complexe vraagstukken en afhankelijkheden een achtergebleven en vergeten gebied in de binnenstad geworden. Het heeft echter de potentie om uit te groeien tot een cultuurhistorisch park, waarin het industriële erfgoed een eigentijdse functie krijgt en er volop mogelijkheden ontstaan voor ontmoeting en evenementen. Hierbij wordt het Westerpark op het voormalige terrein van het Westergasfabriek in Amsterdam als voorbeeld genomen.

Met de aanpak van het gebied ontstaan mogelijkheden om veel groen toe te voegen, de sociaal onwenselijke entree van het opvanghuis voor dak- en thuislozen te verbeteren, de in slechte staat verkerende gemeentelijke monumenten te behouden en de slechte perspectieven voor verhuurbaarheid van bestaande gemeentelijke panden om te buigen. De kansen om dit gebied aan te pakken zijn vergroot door het te integreren in het plan voor het Singelpark.

De stad krijgt met de transformatie van het voormalige Nuon-terrein tot Energiepark een uniek, groen, gevarieerd en levendig stadspark. Het dragende thema is duurzaamheid en energie. Dit wordt onder andere zichtbaar gemaakt in een speelelement met water, nevel, licht en kunst. Leiden krijgt er met de transformatie van dit gebied een uniek, groen, gevarieerd en levendig stadspark bij. Er komen onder andere een groot areaal bomen, gras en planten; een combinatie van groene buitenruimte en industrieel erfgoed; goede fiets- en wandelverbindingen met de binnenstad, het buitengebied en directe omgeving.

In het Energiepark wordt het verhaal van de oude energie versus nieuwe energie zichtbaar en beleefbaar gemaakt. Een locatie die zich kenmerkt door een combinatie van botanisch groen en industrieel erfgoed en die aanleiding biedt voor allerlei gebruik, programmering en sociale ontmoetingen. Door de nabijheid van het opvanghuis voor de dak- en thuislozen moeten er goede afspraken worden gemaakt over beheer, gebruik, toezicht en monitoring in een samenwerkingsovereenkomst.

Na vaststelling door de gemeenteraad in januari 2016 begint de uitvoering in het najaar van 2016. Dat jaar zullen ook de panden op het Papegaaisbolwerk worden hersteld, waarop aansluitend de markt wordt benaderd voor verhuur/verkoop. In 2017 worden de werkzaamheden afgerond en het park opengesteld.

Definitief ontwerp Energiepark